Katedra Prawa Konstytucyjnego

W dniach 25-26 lutego 2021 r. Instytut Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku zorganizował interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Modelowanie samorządu metropolitalnego. Część I: Zakres działania i zadania publiczne”.

W dniu 22 stycznia 2021 r. na Wydziale Prawa Prodkarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) w trybie online odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Międzynarodowe i krajowe mechanizmy demokracji bezpośredniej: teoria i praktyka”.

Sprawozdanie z webinarium zorganizowanego przez Koło Prawa Konstytucyjnego KonstytUZja

W dniu 8 grudnia 2020 r. odbył się wykład online dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UZ oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.

O skutecznym zwalczaniu mobbingu - Wywiad na łamach Gazety Lubuskiej z dr. Piotrem Sobańskim z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

W dniu 3-ego grudnia 2020 r. pracownicy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Anna Feja-Paszkiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego i dr Andrzej Stec z Katedry Organizacji Administracji Publicznej wzięli udział w zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Dylematy polskiego prawa wyborczego.