Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych prof. Andrzej Bisztyga został zaproszony do udziału w wirtualnych obchodach 30-lecia Niepodległości Republiki Kazachstanu zorganizowanych przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w Warszawie. Prof. Andrzej Bisztyga pełniący w INP UZ funkcję koordynatora do spraw naukowej współpracy z kazachstańskimi prawniczymi ośrodkami akademickimi, swoje wystąpienie poświęcił dokonaniom i formom tej współpracy.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego profesor Andrzej Bisztyga został zaproszony do udziału w obradach Okrągłego Stołu (Krugłyj Stuł) nt. Roli Konstytucji w stanowieniu prawa i rozwoju podstaw niepodległości Republiki Kazachstanu”, wpisanego w republikańskie obchody 30-lecia niepodległości Republiki Kazachstanu oraz przyjęcia ustawy o Radzie Konstytucyjnej Republiki Kazachstan (30.12.2021).

Perspektywy współpracy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego z prawniczymi ośrodkami akademickimi w Republice Słowackiej były przedmiotem spotkania Dyrektora INP UZ prof. Andrzeja Bisztygi z Ambasadorem Republiki Słowackiej w Rzeczypospolitej Polskiej Andrejem Droba.

W ramach obchodów Jubileuszu 100. Rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej Polskiej, dniu 23 listopada 2021 roku w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej została zorganizowana Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Ewolucja funkcji parlamentu - tradycja i współczesność”.

11 listopada 2021 r. prof. Iwan Pankiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Niepodległość państwa Republiki Kazachstanu: pochodzenie, obecny stan, wyzwania”, która w trybie hybrydowym została zorganizowana przez Euroazjatycką Akademię imienia Dinmuchameda Kunajewa we współpracy z Agencją Republiki Kazachstanu ds. Zwalczania Korupcji, Agencją Republiki Kazachstanu ds. Monitoringu Finansowego, Kazachstańskiego Stowarzyszenia Kryminologicznego.

W dniach 30 sierpnia – 03 września 2021 roku w ramach programu mobilności międzynarodowej Erasmus+ na Wydziale Prawa Uniwersytetu Josipa Juraja Strossmayera w Osijeku (Chorwacja) przebywał dr hab. Iwan Pankiewicz, profesor w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W dniu 17 listopada 2021 r. przed gmachem Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ul. Wojska Polskiego 71 w Zielonej Górze odbyła się uroczystość odsłonięcia kolejnej w naszym mieście figurki Bachusika, tym razem poświęconego Studentom. Figurka została odsłonięta w 20 rocznicę ustanowienia Uniwersytetu Zielonogórskiego a zarazem w Międzynarodowym Dniu Studenta. Obok Studentów, w uroczystości uczestniczyli JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Wojciech Strzyżewski, Prorektor ds. Studenckich prof. Barbara Literska, Rzecznik Prasowy UZ p. Ewa Sapeńko, Zastępca Dyrektora Biblioteki UZ p. Aleksandra Motała, autor figurki p. Robert Tomak. Instytut Nauk Prawnych UZ reprezentował jego Dyrektor prof. Andrzej Bisztyga. Figurka została usytuowana w Kampusie B, w sąsiedztwie pomieszczeń Katedr i sal seminaryjnych INP UZ, pozyskanych dla Instytutu w bieżącym roku przy ul. Wojska Polskiego 69. Pani Wicedyrektor Aleksandra Motała w swoim wystąpieniu wyraziła nadzieję, że ŻakUZ Jubilatus będzie przyciągał Studentów do Biblioteki naszego Uniwersytetu. Wyrażamy nadzieję, że będą to również Studenci prawa i administracji.


fot. Mamert Janion