Katedra Prawa Konstytucyjnego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, prof. dr hab. Bogumiła Burda z Instytutu Historii UZ oraz dr hab. Jarosław Macała, prof. UZ z Instytutu Nauki o Polityce i Administracji UZ byli panelistami interdyscyplinarnej debaty historycznej pt. „Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja. Okoliczności powstania Ustawy Rządowej i jej dziedzictwo”.

Prof. Andrzej Bisztyga oraz prof. Iwan Pankiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawili referaty na zorganizowanej w dniu 24 czerwca 2021 roku III Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Reforma Konstytucyjna w Ukrainie: doświadczenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej”.

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego był referentem LXIII Zjazdu Katedr Prawa i Zakładów Prawa Konstytucyjnego nt. „Ustrojowe dziedzictwo Konstytucji marcowej (?)”.

Pracownicy Katery Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego oraz Katedry Organizacji Administracji Publicznej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego byli aktywnymi uczestnikami zorganizowanej w dniu 23 czerwca 2021 roku Międzynarodowej Konferencji nt. „Konstytucja Ukrainy: aksjologiczny wymiar 25-letniego doświadczenia tworzenia państwa i prawa”, zorganizowanej przez wiodący prawniczy ośrodek naukowy w Ukrainie - Instytut Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki.

Wykładowcy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wzięli aktywny udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Rok pandemii - wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy”.