Katedra Prawa Konstytucyjnego

W dniu 29 listopada 2022 roku w trybie online odbyło się Międzynarodowe Polsko-Ukraińskie interdyscyplinarne seminarium „Kwestie tożsamości we współczesnym społeczeństwie: aspekt filozoficzno-prawny”. Uniwersytet Zielonogórski od wielu lat owocnie współpracuje z ośrodkami akademickimi w Ukrainie, przy czym po rozpoczęciu wojny współpraca ta jest kontynuowana a nawet uległa intensyfikacji.

W dniu 28 listopada odbyło się spotkanie Pana Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. prof. UZ Andrzeja Bisztygi oraz Pani dr hab. prof. UZ Izabeli Gawłowicz z Panią Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Prof. UZ Anną Wojciechowską.

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr hab. Izabela Gawłowicz, zatrudniona w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego z dniem 1 listopada 2022 r. została zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestniczył w konferencji „Energetyka i cyberbezpieczeństwo wobec uwarunkowań XXI wieku”, zorganizowanej w nowoczesnym obiekcie i siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w dniach 14-15 listopada 2022 r. Wystąpienie prof. Andrzeja Bisztygi było poświęcone konstytucjonalizacji pojęcia bezpieczeństwa energetycznego.

W dniach od 26 września do 23 października 2022 r. staż naukowy w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła pani dr Agata Pyrzyńska, która na co dzień jest adiunktem w Zakładzie badawczym Ochrona praw człowieka w polskim systemie prawnym Uniwersytetu Szczecińskiego, a także pełni funkcję komisarza wyborczego we Włocławku.