Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellrigel, prof. UZ i dr Ewaryst Kolawczyk w dniach 20-24.9.21 r. uczestniczyli w International Week for Staff Teaching and Training organizowanym przez partnerski uniwersytet „1 Decembrie 1918” Alba Iula.

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się Ogólnopolskie Webinarium Naukowe pt. „Prawa człowieka a przyszłość zdrowa publicznego w zmieniającym się świecie” zorganizowane przez Katedrę Teorii, Filozofii i Historii Prawa i Katedrę Prawa Konstytucyjnego.

W dniach 19-21 maja odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Child in Migration: Status and Identity” współorganizowana przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, Instytut Prawa i Ekonomii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze. Partnerem konferencji było Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć.

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa zaprasza na webinar „Prawa człowieka a przyszłość zdrowia publicznego w zmieniającym się świecie” w dniu 9 czerwca  2021r. o godz. 16.00

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa zaprasza na wykłady gościnne w dniu 16 stycznia  o godz. 14.15 w sali 203, bud. A-41 (pl. Słowiański 9) oraz o godz. 18.30 w sali 2, bud. A-29
Prelegenci: dr Filip Cyuńczyk
Tytuł 1: Rola pamięci zbiorowych w środkowoeuropejskich procesach konstytucjonalizacji
Tytuł 2: Etyka w administracji. Instytuty pamięci narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa zaprasza na wykłady otwarte w dniu 12 grudnia  o godz. 14.15 w sali 203, bud. A-41 (pl. Słowiański 9) oraz o godz. 18.45 w sali 2, bud. A-29
Prelegenci: dr Michał Paździora
Tytuł 1: Od teorii działania do teorii wykładni
Tytuł 2: Konflikt wartości a dobro wspólne

W dniach 23 – 26 listopada 2019 r. dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ wziął udział w konwencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES) w San Francisco (USA).