Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz i prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze dr Alfred Staszak z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego INP UZ w dniu 3 czerwca 2022 r. wystąpili w Panelu Ekspertów na Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS przez Katedrę Postępowania Karnego oraz Sekcję Prawa Karnego SKN UMCS.

Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, ekspert w zakresie prawa karnego procesowego wygłosiła na Uniwersytecie Jagiellońskim referat poświęcony problematyce ograniczeń temporalnych w procesie karnym w okresie COVID-19 podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej Wpływ Pandemii COVID-19 na wymiar sprawiedliwości, prawo i postępowanie karne (Katowice-Kraków 26-27 maja 2022 r.), wieńczącej projekt badawczy organizowany wspólnie przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Śląski w Katowicach z udziałem przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości wielu państw europejskich.

Miło nam powiadomić, że prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz i dr Sebastian Kowalski – na zaproszenie JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięli udział w Jubileuszu Profesora Stanisława Waltosia w dniu 26 maja br. w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W dniu 6 maja 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Aktualne problemy prawa dyscyplinarnego” zorganizowana przez Katedrę Prawa Administracyjnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i Izbę Komorniczą w Gdańsku.

W dniu 7 grudnia 2021 r. odbyło się ogólnopolskie seminarium na platformie Zoom poświęcone możliwości poszerzenia stosowania psychoterapii w ramach warunkowego zawieszania wykonania kary pozbawienia wolności.

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy” zorganizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowana w związku z 50 rocznicą uchwalenia kodeksu wykroczeń, która miała miejsce w tym roku.

W dniu 3 grudnia 2021 r. w budynku Rektoratu UZ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zielonogórskie Seminarium Karnoskarbowe, organizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych przy udziale studentów Koła Naukowego Fines Poenarum.