W dniu 7 grudnia 2021 r. odbyło się ogólnopolskie seminarium na platformie Zoom poświęcone możliwości poszerzenia stosowania psychoterapii w ramach warunkowego zawieszania wykonania kary pozbawienia wolności.

W dniu 9 grudnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Prawo wykroczeń w Polsce. Doświadczenia i perspektywy” zorganizowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowana w związku z 50 rocznicą uchwalenia kodeksu wykroczeń, która miała miejsce w tym roku.

W dniu 3 grudnia 2021 r. w budynku Rektoratu UZ odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zielonogórskie Seminarium Karnoskarbowe, organizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego w Instytucie Nauk Prawnych przy udziale studentów Koła Naukowego Fines Poenarum.

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytut Nauk Prawnych UZ zaprasza wszystkich na konferencję naukową „Karanie i zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego - zagadnienia praktyczne i teoretyczne”.

W dniach 1.10.2021 – 12.10.2021, dr Olaf Włodkowski (Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski) realizując projekt badawczy "Karnoprawna ochrona interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie Unii Europejskiej" w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Miniatura III” prowadził badania naukowe w Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law (Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht) we Freiburgu (im Bresgau), Niemcy.

"Czy proces karny stał się procesem prokuratora?" było przewodnim pytaniem, na które poszukiwali odpowiedzi uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej w dniu 11 czerwca 2021 r. przez Katedrę Postępowania Karnego UMCS w Lublinie.

W dniu 21 maja 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19 - doświadczenia niemieckie i polskie” zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego.