Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Dnia 26 lutego 2021 r. odbyła się online międzynarodowa konferencja pt. "Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników" ("Brexit - Its Impact and Challenges for Lawyers"). Konferencja organizowana była przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.

Jest nam miło poinformować, że Pani dr Magdalena Wasylkowska-Michór z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego INP UZ została po raz kolejny wybrana na funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, obecnie w XI kadencji (2020-2024).

W dniach 14-15 grudnia 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania postępowania cywilnego”.

We wtorek 26 stycznia br. ukazał się wywiad przeprowadzony z członkami oraz opiekunem Koła Naukowego Prawa Medycznego Corius, działającego od czerwca na naszym Wydziale. Poruszono tematykę odpowiedzialności prawnej zawodów medycznych, naruszeń praw pacjenta oraz szczepień ochronnych.

W dniu 26 października 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych współorganizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.