Realizując projekt naukowy w ramach programu Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiego dotyczący pozycji prawnej ojca biologicznego profesor Arkadiusz Wudarski przedstawił wyniki swoich badań na Uniwersytetach w Tibilisi oraz Nairobi.

Na zaproszenie dyrekcji szwajcarskiego Instytutu Prawa Porównawczego (Institut suisse de droit comparé) w Lozannie, profesor A. Wudarski wygłosił w dniu 25 października 2021 r. wykład „Rechtliche und gesellschaftliche Dilemmas um die Vaterschaft aus rechtsvergleichender Perspektive”.

Profesor Wudarski przedstawił na Turecko-Niemieckim Uniwersytecie w Stambule (Türk-Alman Üniversistesi) wyniki końcowe swoich badań zrealizowanych podczas pobytu badawczego w Szwacajarii (program Bekkera Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej).

Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowały kampanię promocyjną uczelni pod hasłem „Stawiamy na młodych naukowców”.

W dniach 5-6 listopada 2021 r. na uniwersytetach medycznych w Istambule i Ankarze odbył się w formie zdalnej IV Międzynarodowy Kongres Prawa Medycznego (IV. International Medical Law Congress).

Na zaproszenie dyrekcji Collegium Helveticum Arkadiusz Wudarski przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i 14 października br. wygłosił wykład „The legal status of the biological father under review”.

Dr Piotr Mysiak z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego w dniach 21-25 września 2021 gościł na Universita degli Studi Insubria Varese-Como.