Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

Dr Piotr Mysiak z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego w dniach 21-25 września 2021 gościł na Universita degli Studi Insubria Varese-Como.

W dniu 17 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The state`s powers to intervene in family life” w ramach międzynarodowego projektu badawczego Profesora Arkadiusza Wudarskiego „Uprawnienia państwa do ingerowania w życie rodzinne.

W dniu 14 września br. odbyło się zebranie Kuratorium oraz Walne Zgromadzenie członków Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej (FOWI) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.

Arkadiusz Wudarski prowadzący obecnie badania prawnoporównawcze na Wydziale Prawa Uniwerstytetu w Zurichu został jednocześnie stypendystą (senior fellow) oraz członkiem Collegium Helveticum.

Nowy międzynarodowy projekt badawczy profesora Arkadiusza Wudarskiego „Uprawnienia państwa do ingerowania w życie rodzinne. Państwo i rodzina w sporze o dobro dziecka.”