Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

W dniu 8 marca 2021 roku w Instytucie Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się w formie zdalnej Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kobieta i Prawo”.

Dnia 26 lutego 2021 r. odbyła się online międzynarodowa konferencja pt. "Brexit i jego wpływ oraz wyzwania dla prawników" ("Brexit - Its Impact and Challenges for Lawyers"). Konferencja organizowana była przez Krajową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.

We wtorek 26 stycznia br. ukazał się wywiad przeprowadzony z członkami oraz opiekunem Koła Naukowego Prawa Medycznego Corius, działającego od czerwca na naszym Wydziale. Poruszono tematykę odpowiedzialności prawnej zawodów medycznych, naruszeń praw pacjenta oraz szczepień ochronnych.

Jest nam miło poinformować, że Pani dr Magdalena Wasylkowska-Michór z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego INP UZ została po raz kolejny wybrana na funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, obecnie w XI kadencji (2020-2024).

W dniach 14-15 grudnia 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania postępowania cywilnego”.