Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

Pracownik INP dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof UZ 29 września br. został powołany w skład Rady Naukowej przy Ministrze ds. Rozwoju Samorządu. Rada zajmie się m.in. propozycjami, jakie zostały zgłoszone w toku konsultacji projektu Samorząd 3.0. To ponad 1000 wniosków na 1300 stronach. Kolejnym krokiem ministerstwa ma być powołanie - na bazie Rady - Komisji Kodyfikacyjnej, która przygotuje jednolity Kodeksu Samorządu Terytorialnego

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ uczestnikiem Konferencji Naukowej Koncepcje opodatkowania dochodu - refleksje na 30-lecie podatku dochodowego od osób fizycznych

Jest nam mił poinformować, że Pani dr Ewa Żołnierczyk z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego INP UZ została wybrana na funkcję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w XI kadencji (2020-2024).

W dniach 11-17 lipca br dr Ewaryst Kowalczyk z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego odbywał staż naukowy w Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie.

Prof. Andrzej Gorgol członkiem Komisji Prawniczej PAN