Katedra Prawa Administracyjnego i Finansowego

Dnia 25 listopada 2022 roku w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zdolność stron do czynności notarialnych”. W dniu poprzedzającym konferencję naukową w godzinach wieczornych w Hotelu Victoria w Warszawie odbyła się uroczysta kolacja, która rozpoczęła się przemówieniem Prezesa Izby Notarialnej w Warszawie Pani notariusz Ewy Serafin. Obok Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego współorganizatorami wydarzenia naukowego byli: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Ekspertyz Sadowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie, Izba Notarialna w Warszawie oraz Polski Instytut Notarialny.

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, wraz z POLINOT - Polskim Instytutem  Notarialnym zorganizowały w formie zdalnej 20 października 2022 roku w Łodzi 156. Konferencję podatkową, której przewodnim tematem był Notariat a prawo podatkowe.

W dniach 19 – 21 września 2022 r., pracownicy Instytutu Nauk Prawnych czynnie uczestniczyli w 21 Dorocznej Konferencji Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Finansowego „Kontrola Finansów Publicznych”

W dniach 16 – 18 października 2022 r. miała miejsce w Rzeszowie Konferencja Naukowa połączona ze Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Finansowego oraz Prawa Podatkowego, w którym aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego z naszego Instytutu. Tematyka prezentowanych referatów była skoncentrowana na węzłowej problematyce misji prawa finansowego i wyzwań współczesności.

W dniu 7 lipca 2022 roku Rada Naukowa Uniwersytetu Opolskiego podjęła jednogłośną uchwałę o nadaniu mgr. Andrzejowi Tatarze stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne.