Katedra Organizacji Administracji Publicznej

W dniach 18-20 września 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbywa się XXVI Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego zatytułowany "Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej".

W dniach 1 - 15 września 2022 r. prof. UZ dr hab. Ewa Szewczyk odbyła staż naukowy na Uniwersytetach w Tbilisi połączony z kwerendą biblioteczną.

W dniach 28 – 29 kwietnia 2022 r. na Uniwersytecie w Kłajpedzie odbyła się konferencja on-line SOCIAL INNOVATIONS FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT.

W dniu 24 czerwca w Budapeszcie pracownicy Instytutu Nauk Prawnych czynnie uczestniczyli w VII International Conference on Human Rights "SMART DEVELOPMENT - HUMAN RIGHTS AS A GUARANTEE OF SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH".

Dnia 25 kwietnia 2022 r. dr hab. Ewa Szewczyk prof. UZ uczestniczyła w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ADAMINISTRACJA W DOBIE KRYZYSU (?) zorganizowanej w formule on-line przez Katedrę Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.