Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego WPiA UZ oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce”. Konferencja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (pl. Słowiański 9, sala nr 104, I piętro).

Europejska komparatystyka prawa prywatnego

Z przyjemnością informujemy, iż prodziekan ds. nauki i jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UZ dr Piotr Mysiak został ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).

W dniu 17 grudnia 2018 r. w godz. 8.45-16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata mediacyjna pt. „Mediacje dla biznesu”.

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, mediatorów oraz innych interesariuszy mediacji gospodarczych i osoby zainteresowane tematyką mediacyjną do udziału w bezpłatnych panelach dyskusyjnych z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

4 grudnia zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”! W trakcie wydarzenia organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentujemy temat „Kredyty i co dalej?”.