Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

16 listopada rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”! W trakcie wydarzenia organizowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentujemy temat „Start-up'y i przedsiębiorczość”.

Z przyjemnością informujemy, że profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Jacek Mazurkiewicz otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Pan prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz jest prawnikiem i filozofem, badaczem prawa cywilnego, rodzinnego i własności intelektualnej, autorem około trzystu publikacji naukowych, laureatem nagrody watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, twórcą dwóch schronisk dla bezdomnych kobiet ciężarnych, ojcem dwóch córek i dwóch synów, od kilku miesięcy także mieszkańcem Zielonej Góry

Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

15 maja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”.

Tematem wydarzenia będzie: „Prawo do prywatności w gospodarce globalnej”.

W dniach od 23 do 25 kwietnia 2018 r. w Sandomierzu odbyły się dwie ogólnopolskie konferencje naukowe, w których czynny udział wzięła dr Magdalena Skibińska. Pierwsza z nich pt. "W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych", zorganizowana została przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Profesor A. Wudarski gościem Notariatu Szwajcarskiego!

W dniu 15 marca br. odbył się w Bernie IV Kongres Notariatu Szwajcarskiego. To jedno z największych wydarzeń szwajcarskiego środowiska prawniczego zgromadziło 350 notariuszy.

Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

17 kwietnia na Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”.

Tematem wydarzenia będzie: „Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja”.

Link do streamingu Szkoły Bankowości i Finansów: https://www.youtube.com/watch?v=zV3-gKBF0WM

Udział Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego w konsultacjach z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o nowym typie spółki w Kodeksie spółek handlowych