W semestrze letnim 2016 Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z Instytutem Badawczym Prawa Gospodarczego Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu zorganizowała kurs prawa austriackiego.

Już 11 kwietnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostanie zainaugurowany program „Szkoła Bankowości i Finansów”! Streaming z wydarzenia będzie dostępny także na naszej Uczelni. Uczestnictwo w kolejnych obradach Szkoły (w uczelni organizującej wydarzenie oraz on-line) pozwoli na otrzymanie certyfikatu sygnowanego przez Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”.

Już 16 maja spotykamy się w Opolu a 7 czerwca Szkoła Bankowości i Finansów zawita do Wrocławia. Każde ze spotkań będzie transmitowane do pozostałych dziewięciu szkół, które dołączyły do projektu. Szkoła jest przedsięwzięciem Związku Banków Polskich i Multimedialnego Wydawnictwa Naukowego "Wykładnia". Uczestnicy wszystkich spotkań pod koniec cyklu będą mogli przystąpić do testu, którego zaliczenie uprawni ich do uzyskania certyfikatu ukończenie "Szkoły Bankowości i Finansów"

Międzynarodowy projekt badawczy

„Księga wieczysta w Europie XXI wieku”

Uprzejmie informujemy, że w wydawnictwie Dunckner&Humblot Berlin ukazała się monografia „Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts”. Publikacja powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego, w którym udział bierze Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego naszego Wydziału.

W dniach 2 i 3 czerwca 2016 roku członkowie Koła Naukowego Prawa Cywilnego, działającego przy Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego brali udział w wyjeździe do Warszawy. Celem podróży był udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”, poświęconej modernizacji prawa cywilnego. Oprócz uczestnictwa w tym wydarzeniu odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, a na dzień przed konferencją odbyliśmy kompleksowe zwiedzanie naszej stolicy.

W dniu 12 czerwca 2016 roku Koło Naukowe Prawa Cywilnego działające w ramach Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego reprezentowało Wydział Prawa i Administracji podczas Festiwalu Nauki. Tegoroczny Festiwal odbył się pod hasłem „15 kwadransów z nauką”.

Zaproszenie

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej modernizacji prawa cywilnego, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku w Warszawie, w sali wykładowej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4, pod tytułem: „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”.