Jest nam miło poinformować, że Pani dr Magdalena Wasylkowska-Michór z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego INP UZ została po raz kolejny wybrana na funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, obecnie w XI kadencji (2020-2024).

We wtorek 26 stycznia br. ukazał się wywiad przeprowadzony z członkami oraz opiekunem Koła Naukowego Prawa Medycznego Corius, działającego od czerwca na naszym Wydziale. Poruszono tematykę odpowiedzialności prawnej zawodów medycznych, naruszeń praw pacjenta oraz szczepień ochronnych.

W dniach 14-15 grudnia 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Współczesne wyzwania postępowania cywilnego”.

W dniu 26 października 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się IV Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych współorganizowane przez Towarzystwo Naukowe Procesualistów Cywilnych oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Pan dr Kajetan Górny, LL.M. - pracownik Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wziął udział w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji zatytułowana 'Religious Freedom and Education', zorganizowanej w dniach od 08 do 10 października 2020 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W semestrze zimowym 2019/2020 Arkadiusz Wudarski przebywał w charakterze visiting scholar na Wydziałe Prawa Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona (George Washington University Law School).

W ramach pobytu w USA prowadził on badania prawnoporównwacze obejmujące między innymi amerykańskie prawo spadkowe oraz socjologię prawa. Badania koncentrowały się w szczególności na analizie zasad dziedziczenia oraz dostępu do zasobów cyfrowych (pozostawionych przez zmarłego użytkownika na internetowych portalach społecznościowych). Podczas pobytu Arkadiusz Wudarski nawiązał współpracę z badawczami amerykańskiego prawa cywilnego reprezentujących różne ośrodki naukowe, uczestniczył w wykładach, seminariach oraz konfernecjach naukowych. Nasz Kolega zapoznał się też z funkcjonowaniem amerykańskiego systemu wymiaru sprawiedliwości uczestnicząc w posiedzeniach sądów powszechnych, a także w sesjach Sądu Najwyższego. A. Wudarski brał ponadto aktywny udział w pracach Amerykańskiej Komisji Unifikacji Prawa (The Uniform Law Commission – ULC), a na zaproszenie International Law Society wygłosił wykład „Spadek digitalny w Niemczech – perspektywa porównawcza”.

W ramach nawiązanej współpracy, 11 maja 2020 r., wykład gościnny na naszym Wydziale w ramach IUS PRIVATUM wygłosiła Melissa Kucinski. Wykład był poświęcony problematyke uprowadzenia dziecka za granicę oraz opieki nad dzieckiem z perspektywy prawa amerykańskiego.

GWU Law School należy do czołowych amerykańskich ośrodków naukowych. Jest to najstarszy wydział prawa w stolicy USA. Wyniki badań A. Wudarskiego w języku polskim są publikowane między innymi w czasopiśmie „Forum Prawnicze”.

https://forumprawnicze.eu/attachments/article/374/Wudarski.pdf

 

W dniach 26.01.2020 - 22.02.2020 dr Piotr Mysiak z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego) zrealizował projekt badawczy „Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce”.