Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym seminarium badawczym – Iura Privata in Comparatione – dotyczącym pozycji prawnej ojca biologicznego.

Szanowni Członkowie Rady Wydziału,
Członkowie Katedry, Koła Naukowego Prawa Cywilnego, Seminarzyści, Goście,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXV naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 27 października 2020 (wtorek) o godzinie 17.00.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXVI naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 2 grudnia 2020 (wtorek) o godzinie 17.00.

W dniu 26 października 2020 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbędzie się czwarte Seminarium Młodych Procesualistów Cywilnych pt. „Postępowania przyspieszone w postępowaniu cywilnym” organizowane we współpracy Towarzystwa Naukowego Procesualistów Cywilnych z Katedrą Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Szanowni Członkowie Rady Wydziału,
Członkowie Katedry, Koła Naukowego Prawa Cywilnego, Seminarzyści, Goście,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIV naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 15 czerwca 2020 (poniedziałek) o godzinie 10.30.

Szanowni Członkowie Rady Wydziału,
Członkowie Katedry, Koła Naukowego Prawa Cywilnego, Seminarzyści, Goście,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXIII naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 18 maja 2020 (poniedziałek) o godzinie 10.30.

Szanowni Członkowie Rady Wydziału,
Członkowie Katedry, Koła Naukowego Prawa Cywilnego, Seminarzyści, Goście,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXII naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 11 maja 2020 (poniedziałek) o godzinie 14.00.