Jest nam mił poinformować, że Pani dr Ewa Żołnierczyk z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego INP UZ została wybrana na funkcję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w XI kadencji (2020-2024).

Prof. Andrzej Gorgol członkiem Komisji Prawniczej PAN

Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ uczestniczył w dniach 6. i 7. listopada 2020 r. w IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo prawne państwa i podatnika a sprawiedliwy system podatkowy w procesie integracji europejskiej: Polska – Słowacja – Ukraina – Niemcy”, która odbywała się w Lublinie w formule komunikowania się za pomocą elektronicznych środków na odległość.

Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ został powołany do grona ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej w ramach zespołu I Nauki Społeczne, który obejmuje następujące dyscypliny: nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia w dyscyplinach nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji.

Dr Przemysław Sztejna z Instytutu Nauk Prawnych UZ został wybrany na funkcję Dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze. Dr P.Sztejna jest zatrudniony w Katedrze Prawa Finansowego i Administracyjnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, inwestycji budowlanych (nieruchomości, zagospodarowania przestrzenne, prawie budowlanym). Posiada wieloletnie doświadczenie w stałych obsługach prawnych podmiotów gospodarczych i publicznych, a także doświadczenie w zastępstwach procesowych podczas sporów sądowych i reprezentacji podmiotów indywidualnych. Autor kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych i naukowych z obszaru prawa nieruchomości, zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego i postępowania administracyjnego. Ponadto, dziekan OIRP dr Przemysław Sztejna pełni funkcję etatowego członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz członka Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia na egzamin radcowski. Jest także wykładowcą Okręgowej Izby Radców Prawnych, delegatem na Krajowy Zjazd Radców Prawych oraz wspólnikiem w BUJKO&SZTEJNA sp. partnerska, sklasyfikowanej w 2020 r. na 16 miejscu wśród największych kancelarii z połączonych regionów Dolnośląskiego (m.in. miasto Wrocław ) i Lubuskiego w rankingu Kancelarii Prawniczych wydawanym przez Rzeczpospolitą. Dyrektor INP UZ dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ złożył nowemu Dziekanowi OIRP w Zielonej Górze gratulacje oraz wyraził nadzieję na intensywną współpracę między Instytutem Nauk Prawnych UZ a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda uhonorował dr hab. Andrzeja Gorgola prof. UZ Kierownika Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego Krzyżem Wolności i Solidarności, ustanowionym przez parlament równocześnie z aktem restytucji Krzyża Niepodległości, do którego chlubnej tradycji nawiązuje. To wyjątkowe odznaczenie państwowe zostało wręczone Panu Profesorowi przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w rocznicę strajków Lubelskiego Lipca 1980 r w trakcie uroczystości w Świdniku.

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji UZ zapraszają studentów na prezentacje i warsztaty, które odbędą się w dniu 5 kwietnia 2019 r. w budynku przy ul. Plac Słowiański 9 (A-41) o godzinie 13.00 (sala 104).