O skutecznym zwalczaniu mobbingu - Wywiad na łamach Gazety Lubuskiej z dr. Piotrem Sobańskim z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

Zagadnienie jak najskuteczniejszej walki z mobbingiem będącym patologią w środowisku pracy jest szeroko dyskutowane społecznie. Miło nam poinformować, że w tej dyskusji uczestniczy również Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego naszego Wydziału.

W internetowym wydaniu Gazety Lubuskiej ukazał się wywiad z doktorem Piotrem Sobańskim, który w swoim dorobku naukowym porusza kwestię potrzeby zwalczania wszelkich przejawów mobbingu, w tym mobbingu na uczelniach. Przewidziana w kodeksie pracy ochrona przed mobbingiem nie przynosi w praktyce pożądanych efektów. Poza tym próby dochodzenia roszczeń w postępowaniu cywilnym nie są skuteczne w szczególności z uwagi na rozkład ciężaru dowodu. Niestety na pracowniku spoczywa ciężar udowodnienia zarówno istnienia mobbingu, a także skutków mobbingu.

Mobbing często spełnia znamiona przestępstwa uporczywego nękania, a niekiedy nawet przestępstwa znęcania. Pracownik, który uzna, że istnieje podejrzenie popełnienia przeciwko niemu przestępstw w środowisku pracy, może zwrócić się o pomoc do organów ścigania. Już samo wszczęcie postępowania karnego przeciwko sprawcy skutkuje zaprzestaniem negatywnych działań wymierzonych przeciwko pracownikowi.

Wywiad jest przyczynkiem w dyskusji nauki i praktyki w ściganiu mobbingu na gruncie prawa karnego.

Poniżej link do artykułu:

https://gazetalubuska.pl/mobbing-w-pracy-czy-uporczywe-i-dlugotrwale-nekanie-lub-zastraszanie-pracownika-to-przestepstwo/ar/c1-15357069

 

Sprawozdanie z webinarium zorganizowanego przez Koło Prawa Konstytucyjnego KonstytUZja

W dniu 8 grudnia 2020 r. odbył się wykład online dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UZ oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.

W dniu 3-ego grudnia 2020 r. pracownicy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego dr Anna Feja-Paszkiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego i dr Andrzej Stec z Katedry Organizacji Administracji Publicznej wzięli udział w zorganizowanej przez Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Szczecińskiego ogólnopolskiej konferencji naukowej, pt. Dylematy polskiego prawa wyborczego.

Prof. Andrzej Bisztyga oraz prof. Iwan Pankiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ wzięli udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nieodpłatna pomoc prawna jako zadanie administracji publicznej. Doświadczenia i kierunki zmian”.

Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego został zaproszony do udziału w III konferencji międzynarodowej „Współczesne wyzwania prawa administracyjnego w perspektywie interdyscyplinarnej”.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga był aktywnym uczestnikiem Lubuskiego Forum Edukacyjnego pt. „Oświata w dobie pandemii”, zorganizowanego w ramach Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej „Lubuskie 2020”.

Хаб. доктор Анджей Биштыга, проф. Зеленогурского университета и хаб. доктор Иван Панкевич, проф. кафедры конституционного, европейского и международного публичного права Института правовых наук ЗУ, были приглашены к участию в организованной в режиме онлайн международной конференции «Проблемы трансформации конституционных финансовых принципов и материальных оснований местного самоуправления в условиях децентрализации публичной власти в Украине.»