Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego w dniach 28 października – 15 listopada 2019 roku na zaproszenie Pani prof. Marii Pryszlak - Rektora Ukraińskiego Wolnego Uniwersytetu w Monachium gościł jako profesor wizytujący na tej Uczelni.

Kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ dr hab. Andrzejowi Bisztydze, prof. UZ został nadany tytuł honorowego doktora Akademii Technologii Odnawialnych i Prawa w ukraińskim Łucku.

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego prof. Andrzej Bisztyga oraz prof. Iwan Pankiewicz przebywali we wrześniu br na Narodowym Uniwersytecie Gospodarki Wodnej i Środowiskowej, który jest naukowo - edukacyjną placówką o stuletniej tradycji.

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego, a to jej Kierownik dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ oraz dr hab. Ivan Pankevych, prof. UZ w dniu 13 września br. wzięli udział w I Międzynarodowym Forum Ekspertów „Ukraina - Europa: pomiędzy politycznymi deklaracjami a ocenami ekspertów” zorganizowanym na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego imienia Ivana Franki przy udziale Centrum Koordynacji Dialogu Międzynarodowego Ukraina - Unia Europejska.

W dniu 11 lipca 2019r. w Ambasadzie Republiki Kazachstanu w Warszawie odbyła się uroczystość nadania tytułów Profesora Honorowego dwóm polskim prawnikom - konstytucjonalistom, a to Kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Andrzejowi Bisztydze, prof. UZ oraz senatorowi RP dr Piotrowi Zientarskiemu, pełniącemu funkcje przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej Senatu RP oraz wiceprzewodniczącego bilateralnej Parlamentarnej Grupy Polsko - Kazachstańskiej.

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uchwałą Rady Naukowej Eurazjatyckiej Akademii Prawa im. Kunayeva w kazachstańskiej Ałmacie został uhonorowany Medalem za zasługi dla tej Akademii.

Bilateralne grupy parlamentarne są ciałami, których celem jest wzmacnianie stosunków między polskimi: parlamentem i parlamentarzystami a parlamentami i parlamentarzystami innych państw. Stosunki te określa się mianem dyplomacji parlamentarnej. Polsko - Kazachstańska Grupa Parlamentarna ukonstytuowana została w dniu 13 kwietnia 2016 roku.