W dniu 22 maja 2018 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Prawa i Administracji w Zielonej Górze Pl. Słowiański 9 odbędzie się konferencja adresowana do młodzieży licealnej i akademickiej pt.: „POCIĄG DO SPRAWIEDLIWOŚCI - rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym”, organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Zielonej Górze i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

6 kwietnia 2018 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca zmian administracyjnego prawa proceduralnego zarówno z perspektywy praktyki, jak i teorii.

Dokonania badawcze dr hab. Andrzeja Bisztygi prof. UZ, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego WPA UZ, zostały docenione przez Senat RP.

Za osiągnięcia naukowe na rzecz budowy dobrych stosunków między Rzeczypospolitą Polską a Republiką Kazachstanu władze Senatu RP uhonorowały profesora medalem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej „Dobro Rzeczypospolitej Najwyższym Prawem”.

Na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 21 lutego br. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego Pan Czesław Fiedorowicz, na wniosek Marszałka Województwa nadał Kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego prof. Andrzejowi Bisztydze Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Lubuskiego.

II Zielonogórskie Spotkania Konstytucjonalistów
Aktualne problemy prawa konstytucyjnego
16-17 października 2017 r., Zielona Góra

I INTERNATIONAL EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC FORUM
"HUMAN RIGHTS: THEORY AND PRACTICE"
23-28 JANUARY 2017, POLAND - UKRAINE

The first international educational and scientific forum "Human Rights: Theory and Practice" will focus on the development of professional skills and expertise of a lawyer in the area of human rights that are necessary in terms of human rights pressing and issues of our time, both at the national and international levels.

The Law of New Technologies in the International Dimension
International Academic Conference
19th-20th October, 2016 in Zielona Góra