W dniach 18 - 19 listopada 2021 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. ,,Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, recydywistycznej oraz zawodowej''.

Miło nam poinformować, że doktor Joanna Markiewicz-Stanny z Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa została współredaktorem gościnnym międzynarodowego czasopisma naukowego „Marine Policy” w ramach Special Issue „The Ocean’s Right to Protect”. „Marine Policy” jest wiodącym periodykiem poświęcony badaniom nad polityką oceaniczną. Jego Impact Factor wynosi 4.173 a wskaźniki cytowań w bazie Scopus 5.8 a punktacji MEiN uzyskał 100 punktów. Dr Markiewicz-Stanny przygotowała i współredaguje specjalne wydanie tego czasopisma z dr hab. Dorotą Pyć, prof. UG będącą kierownikiem Katedry Prawa Morskiego WPiA Uniwersytetu Gdańskiego. Zaproponowana koncepcja special issue obejmuje szczegółowe studia nad tymi elementami globalnego zarządzania oceanami, które gwarantują ochronę naturalnych zasobów morskich ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego prawa morza.

Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel z Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w dniach 11-15 października 2021 gościła na Universita degli Studi Insubria Varese-Como we Włoszech.

Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellrigel, prof. UZ i dr Ewaryst Kolawczyk w dniach 20-24.9.21 r. uczestniczyli w International Week for Staff Teaching and Training organizowanym przez partnerski uniwersytet „1 Decembrie 1918” Alba Iula.

W dniu 9 czerwca 2021 r. odbyło się Ogólnopolskie Webinarium Naukowe pt. „Prawa człowieka a przyszłość zdrowa publicznego w zmieniającym się świecie” zorganizowane przez Katedrę Teorii, Filozofii i Historii Prawa i Katedrę Prawa Konstytucyjnego.