W dniach 16-18 listopada 2022 r. gośćmi w Instytucie Nauk Prawnych oraz na Wydziale Prawa i Administracji byli Prof. Dr. iur. Kai Litschen – Dziekan Brunswick European Law School (BELS) oraz Prof. Dr. iur. Achim Rogmann, LL.M. (Murdoch) – Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia BELS. Ich wizyta wynikała z nawiązania i rozwoju współpracy pomiędzy prawniczymi środowiskami naukowymi Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften. Instytut Nauk Prawnych UZ oraz Wydział Prawa i Administracji UZ reprezentowali dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ – Zastępca Dyrektora INP ds. Nauki, ks. dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ – Dziekan WPiA UZ, dr hab. Christoph-Erick Mecke, prof. UZ, dr Anna Chodorowska – Prodziekan ds. studenckich WPiA oraz dr Piotr Kapusta – Zastępca Dyrektora INP ds. Kształcenia.

Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ z Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa w dniach 24-31 października 2022 gościła na Universidade de Lisboa w Portugali.

W dniach 28 - 30 września 2022 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się Kongres Teorii i Filozofii Prawa.

W dniach 13 oraz 20 lipca br. regionalna rozgłośnia TVP3 wyemitowała wywiady z pracownikiem Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Bohdanem Halczakiem.

W dniach 31.05.-3.06.2022 r. dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ z Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa i dr hab. Christoph-Eric Mecke, prof. UZ z Polsko-Niemieckiego Centrum Komparatystycznych Badań nad Prawem aktywnie reprezentowali Uniwersytet Zielonogórski na Konferencji naukowej pt. „Wielcy kodyfikatorzy i wielkie kodyfikacje.

W dniach 5-8 czerwca 2022 r. prof. dr hab. Bohdan Halczak przebywał na Słowacji, na zaproszenie Katedry Historii oraz Fakultetu Prawniczego Uniwersytetu im. Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy.

Dr Joanna Markiewicz-Stanny z Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa została stałym członkiem redakcji czasopisma naukowego „Marine Policy”.