Uchwałą nr 126 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęta w dniu 24 lutego 2021 r. do składu Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich w kadencji 2020-2024 powołani zostali z Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Martyna Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ; dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ oraz dr hab. Maciej Małolepszy, prof. UZ. Łącznie Komisja liczy 16 członków - po jednym przedstawicielu każdego Wydziału i Filii w Sulechowie oraz jednym przedstawicielu studentów.

Uchwała nr 126 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego

 

Dr Piotr Kapusta z Pracowni Przygotowania do Aplikacji i Komunikacji Prawniczej INP UZ został wybrany w skład stałej Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych XI kadencji (2020-2024).

W dniu 29 stycznia 2021 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy między Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego a Okręgową Izbą Radców Prawnych w Zielonej Górze.

JM Rektor przyznał indywidualne nagrody dydaktyczne za 2019/2020 r. za autorstwo podręczników bądź materiałów dydaktycznych następującym pracownikom INP:

Seminarium Prawnomedyczne

W piątek 18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się pierwsze Zielonogórskie Seminarium Prawnomedyczne. Tematem przewodnim wydarzenia był wpływ sytuacji epidemicznej na odpowiedzialność służb medycznych. Z racji trwającego stanu epidemii, wydarzenie odbyło się online, za pośrednictwem platformy Google Meet. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zrzeszające studentów z kierunku prawo i kierunku lekarskiego.

Miło nam poinformować, że trzech pracowników INP UZ zostało włączonych do prac uczelnianych jednostek organizacyjnych.

Forum Kół Naukowych