JM Rektor przyznał indywidualne nagrody dydaktyczne za 2019/2020 r. za autorstwo podręczników bądź materiałów dydaktycznych następującym pracownikom INP:

Seminarium Prawnomedyczne

W piątek 18 grudnia 2020 roku o godz. 10.00 na Uniwersytecie Zielonogórskim odbyło się pierwsze Zielonogórskie Seminarium Prawnomedyczne. Tematem przewodnim wydarzenia był wpływ sytuacji epidemicznej na odpowiedzialność służb medycznych. Z racji trwającego stanu epidemii, wydarzenie odbyło się online, za pośrednictwem platformy Google Meet. Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Medycznego Corius, działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, zrzeszające studentów z kierunku prawo i kierunku lekarskiego.

Miło nam poinformować, że trzech pracowników INP UZ zostało włączonych do prac uczelnianych jednostek organizacyjnych.

Forum Kół Naukowych

Wyniki egzaminów na aplikacje prawnicze były tematem konferencji prasowej Prorektora ds Studenckich UZ prof. dr hab. W.Strzyżewskiego oraz Dziekan WPIA prof. dr hab. H.Paluszkiewicz, zorganizowanej przez Biuro Prasowe UZ w siedzibie Wydziału na pl.Słowiańskim 9.

W dniu 24-25 lutego br. w Popowie podczas XII Konferencji Ministra Sprawiedliwości z udziałem Dziekanów wydziałów prawa uczelni wyższych, Departament Zawodów Prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił analizę wyników egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze – adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, przeprowadzonych w całym kraju w dniu 28 września 2019 r.

Szanowni Państwo!
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 12 (Instytut Nauk Prawnych) informuje, iż zgłaszanie kandydatów przedstawicieli nauczycieli akademickich (z grupy profesorów i profesorów uczelni oraz z grupy pozostałych nauczycieli akademickich) do Kolegium Elektorów i Senatu odbędzie się w dniach od 2.3.2020 do 6.3.2020 w godz. 9.00 -14.00 w budynku WPiA A 41, Plac Słowiański 9, w pok. 106 (pani mgr. Justyna Sołtysik).