Pani Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego oraz Uniwersytet Zielonogórski zapraszają do udziału w dialogu obywatelskim na temat przyszłości polityki spójności i jej kształtu po 2020 roku. Spotkanie odbędzie się 17 maja 2019 r. w godz. 12:00 – 14:00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (pl. Słowiański 9, budynek A-41, sala 104).

W imieniu Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego, pracowników oraz studentów wyrażam podziękowanie wszystkim środowiskom i osobom, które poparły stanowisko Rady wyrażone w uchwale podjętej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 8 lutego 2019 roku i udzieliły wsparcia naszym staraniom o zachowanie autonomii Wydziału.

Mamy zaszczyt poinformować, że dokładnie 5 lat temu, 19.03.2014 r., na mocy uchwały Senatu UZ powołano Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

W związku z przedłożoną przez Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniu 30 stycznia 2019 roku koncepcją pt. „Wdrażanie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – proponowane rozwiązania” informujemy, że na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 8 lutego 2019 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego podjęła uchwałę wyrażającą swoje stanowisko w sprawie sposobu i zakresu wdrażania Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz zmian dotyczących miejsca i roli Wydziału Prawa i Administracji.

Z satysfakcją informujemy, że Drużyna Aplikantów Adwokackich z Izby Adwokackiej w Zielonej Górze w składzie apl. adw. Agnieszka Rogoza, apl. adw. Bartosz Jaroni, apl. adw. Krzysztof Tomaszewicz, apl. adw. Kornel Sadowski (współpracownik naszego Wydziału) zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Sądowym Moot Court przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka!

19 grudnia 2018 r. w budynku Rektoratu Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych pracownikom uczeni, połączona ze spotkaniem świątecznym.

Milo nam poinformować, że wśród nagrodzonych przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego naukowców z Uniwersytetu Zielonogórskiego znalazło się dwóch profesorów z Wydziału Prawa i Administracji, którzy w 2018 roku odebrali tytuły profesorskie - pani prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz oraz pan prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz.