W dniu 21 listopada 2018 r. Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UZ, kierowanej przez dr hab. Andrzeja Bisztygę, prof. UZ, gościła senatora RP dr Piotra Zientarskiego.

Profesor Ivan Pankevych prowadzi wykłady jako profesor wizytujący na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium

W dniu 26.10.2018r. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych (WNB AWL) im. Generała Tadeusza Kościuszki

W ostatnich miesiącach Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego wszedł w porozumienia z kilkoma szkołami średnimi Województwa Lubuskiego.

16. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie

W dniach 19 - 20 października 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji miało miejsce znaczące naukowe i intelektualne wydarzenie w postaci naukowej konferencji "Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego".