Informujemy, że indeksy będą wydawane od 26 maja (sobota) dla studentów studiów niestacjonarnych oraz od 28 maja (poniedziałek) dla studentów studiów stacjonarnych.

Uwaga!

Każdy student zobowiązany jest odebrać indeks osobiście.

Indeksy będą wydawane po okazaniu dokumentu tożsamości.

W związku z organizacją Dni Kultury Studenckiej „BACHANALIA 2018” ogłaszam czas wolny od zajęć dydaktycznych w następującym porządku:

Medialną transmisję, w której Sąd Najwyższy uniewinnił p. Tomasza Komendę zapamiętamy na długo… Mężczyzna - niesłusznie skazany - spędził w zakładzie karnym 18 lat. Słysząc słowa, stwierdzające uniewinnienie, p. Tomasz Komenda nie mógł ukryć wzruszenia. Najpierw zakrył twarz rękoma, a następnie podał dłoń swojemu pełnomocnikowi p. Profesorowi Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu – uznanemu polskiemu karniście, teoretykowi oraz praktykowi, który w latach 2007-2009 pełnił funkcję Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego.

15 maja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”.

Tematem wydarzenia będzie: „Prawo do prywatności w gospodarce globalnej”.

Link do streamingu: http://www.wpa.uz.zgora.pl

 

w terminie do 31.08.2018 w systemie dziekanat należy dokonać wyboru obowiązkowego przedmiotu ogólnouczelnianego, który będzie realizowany w semestrze zimowym 2018/2019.

UWAGA!

Studenci II roku Administracji I st. studia stacjonarne i niestacjonarne oraz III roku Prawa studia stacjonarne i niestacjonarne

"Zasady zapisu na seminarium na rok akademicki 2018/2019