22 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja pt. "Pociąg do sprawiedliwości. Rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym". Referentami byli przedstawiciele środowiska sędziowskiego, adwokackiego oraz akademickiego.

Dr Nina Leśniak-Niedbalec została przyjęta na stanowisko członka Grupy Niezależnych Ekspertów ds. samorządu terytorialnego działającej przy Radzie Europy (GIE - Members of the group of independent experts on the European Charter of local self-government).

Dr Anna Chodorowska z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Została zakwalifikowana do udziału w I zimowym seminarium prawa międzynarodowego organizowanego przez Haską Akademię Prawa Międzynarodowego (Hague Academy of International Law).

Z okazji 70. rocznicy proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich zorganizowały w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodową konferencję naukową.

W dniu 22 maja 2018 roku w auli Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Prawa i Administracji w Zielonej Górze Pl. Słowiański 9 odbędzie się konferencja adresowana do młodzieży licealnej i akademickiej pt.: „POCIĄG DO SPRAWIEDLIWOŚCI - rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym”, organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA Oddział w Zielonej Górze i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pod patronatem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.

6 kwietnia 2018 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się II ogólnopolska konferencja naukowa dotycząca zmian administracyjnego prawa proceduralnego zarówno z perspektywy praktyki, jak i teorii.