Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa zaprasza na webinar „Prawa człowieka a przyszłość zdrowia publicznego w zmieniającym się świecie” w dniu 9 czerwca  2021r. o godz. 16.00

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa zaprasza na wykłady gościnne w dniu 16 stycznia  o godz. 14.15 w sali 203, bud. A-41 (pl. Słowiański 9) oraz o godz. 18.30 w sali 2, bud. A-29
Prelegenci: dr Filip Cyuńczyk
Tytuł 1: Rola pamięci zbiorowych w środkowoeuropejskich procesach konstytucjonalizacji
Tytuł 2: Etyka w administracji. Instytuty pamięci narodowej w Europie Środkowo-Wschodniej

Katedra Teorii, Filozofii i Historii Prawa zaprasza na wykłady otwarte w dniu 12 grudnia  o godz. 14.15 w sali 203, bud. A-41 (pl. Słowiański 9) oraz o godz. 18.45 w sali 2, bud. A-29
Prelegenci: dr Michał Paździora
Tytuł 1: Od teorii działania do teorii wykładni
Tytuł 2: Konflikt wartości a dobro wspólne

W dniach 23 – 26 listopada 2019 r. dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ wziął udział w konwencji Association for Slavic, East European & Eurasian Studies (ASEEES) w San Francisco (USA).

Z przyjemnością informujemy, ze dr Joanna Markiewicz-Stanny z Katedry Teorii Prawa przebywała na dwutygodniowym stażu naukowym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Uppsali (25.04.0 - 8.05.2019).

Zapraszamy wszystkich serdecznie na wykład otwarty który odbędzie się dnia 22 maja 2019 r. w sali 203 o godz. 15.00

W dniach 27-29 listopada 2018 r. Katedra Teorii Prawa aktywnie reprezentowała Uniwersytet Zielonogórski na Międzynarodowej konferencji naukowej bioetyki, etyki medycznej i prawa medycznego organizowanej przez UNESCO Chair in BIoethics, która odbyła się w Jerozolimie