Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Dobra osobiste w prawie cywilnym, prasowym i karnym”. Konferencja odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2017 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sala nr 205).

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej, którą Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Historii Prawa Wydziału Prawa i Administracji

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej "Odpowiedzialność prawna za błąd w sztuce lekarskiej". Konferencja odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku w Rektoracie Uniwersytetu Zielonogórskiego (sala nr 205).