W dniu 3 grudnia 2020 roku w Sądzie Okręgowym odbyła się rozprawa karna, na której w roli oskarżyciela publicznego występował dr Alfred Staszak adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jednocześnie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W charakterze publiczności uczestniczyła grupa studentów naszego Wydziału Prawa i Administracji (ograniczona z uwagi na obowiązujące wymogi sanitarne).

Zagadnienie stosowania podsłuchu w toku postępowania karnego od kilku lat stanowi ważny przedmiot dyskusji doktrynalnych w Polsce, wywołuje orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, jest szeroko dyskutowane społecznie. Miło nam poinformować, że w tej dyskusji uczestniczy również Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego naszego Wydziału.

W ubiegłym tygodniu dotarła na Uniwersytet Zielonogórski informacja o tym, że minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, przyznał nagrody z inicjatywy własnej za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej II stopnia dwojgu naukowcom z naszej uczelni. Uczynił to zgodnie z rozporządzenie MNiSW z 23.01 2019 r.

27 lutego br. adiunkci wykładający w Instytucie Nauk Prawnych Naszej Uczelni dr Sebastian Kowalski i dr Cezary Kąkol z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego - brali udział w audycji Radia Zachód, w której rozmawiali wspólnie i z radiosłuchaczami o tym, czy kara bezwzględnego więzienia jest dobrym rozwiązaniem w przypadku sprawców wypadków drogowych, oszustów, cyberprzestępców czy osób niepłacących alimentów?

Dnia 4 grudnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Praktyczne i teoretyczne problemy procesowego prawa karnego skarbowego z perspektywy XX lat obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza do wzięcia udziału w Seminarium pt. „Praktyczne i teoretyczne problemy procesowego prawa karnego skarbowego z perspektywy XX lat obowiązywania Kodeksu karnego skarbowego”, które odbędzie się dnia 4 grudnia 2019 r.

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, powołał dr Olafa Włodkowskiego, adiunkta w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego, na Rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Zielonogórskiego.