Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Kierownik Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji na temat „Radca prawny wobec zmian w prawie i procesie karnym”.