W dniach 16-18 września 2019 r. pracownicy Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego: Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, dr Sebastian Kowalski, dr Alfred Staszak oraz dr Olaf Włodkowski uczestniczyli w IX Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Postępowania Karnego „Quo vadis processus criminalis? Proces karny sensu largo – rzeczywistość i wyzwania”, które odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W dniu 3 lipca 2019 roku odbyły się obrony prac magisterskich przygotowanych przez uczestników seminarium magisterskiego prowadzonego przez panią prof. dr hab. Hannę Paluszkiewicz.

22 maja br. w Lubuskim Teatrze odbyła się Gala „Laur Naukowca”. To wydarzenie cykliczne, organizowane przez Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego zaprasza na wykład dr hab. Krzysztofa Woźniewskiego prof. UG pt: Kiedy czynności procesowe w postępowaniu karnym mogą być wadliwe i jakie są tego konsekwencje?

Wykład odbędzie się w dniu 28 maja 2019 r. (wtorek) o godz. 14.45 w siedzibie Wydziału Prawa i Administracji UZ przy pl. Słowiańskim 9, s.104.

W dniu 14 maja 2019 r. o godz. 14.35 (s. 202) zapraszamy na wykład, który przeprowadzi goszczący na Wydziale w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego prof. Krzysztof Woźniewski - Kierownik Katedry Prawa Karnego Procesowego i Kryminalistyki WPIA Uniwersytetu Gdańskiego.

Temat wykładu - Proces karny angielski - wprowadzenie do problematyki.

W dniach 4 i 5 marca 2019 r. mieliśmy zaszczyt gościć na naszym Wydziale prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Radosława Kopra, który wygłosił dwa wykłady:

Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego zapraszają na seminarium poświęcone problematyce gromadzenia dowodów w procesie karnym. Referat pt. "Przymusowe poszukiwanie i odebranie dowodów w procesie karnym a tajemnica dziennikarska" wygłosi profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Radosław Koper.