Na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/ umieszczono informację dotyczącą składania wniosków o stypendium ministra dla studentów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019.

Kompletne wnioski prosimy składać do dnia 21 września 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji w godzinach 9:00-13:00 (środa - nieczynne) bud. A-41, pok. 304, 305.

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 18 czerwca 2018 r na łamach czasopisma „Rzeczpospolita” (także w wydaniu internetowym) wyników VII edycji rankingu oceniającego Wydziały Prawa i Administracji krajowych uczelni publicznych i niepublicznych w kategoriach ich potencjału naukowego, jakości kształcenia i współpracy z zagranicą,

Terminy egzaminów dyplomowych

Lista

w terminie do 31.08.2018 w systemie dziekanat należy dokonać wyboru obowiązkowego przedmiotu ogólnouczelnianego, który będzie realizowany w semestrze zimowym 2018/2019.

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.

MDDP, jedna z czołowych polskich firm doradztwa podatkowego, oraz Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika wspólnie zorganizowali konkurs, którego celem jest wyróżnienie najlepszych autorów prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego w roku akademickim 2017/2018