Uczelniana Rada ds. Jakości Kształcenia i Parlament Studencki zapraszają
do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

EUROPEAN MASTER'S DEGREE IN HUMAN RIGHTS & DEMOCRATISATION - EUROPEJSKI PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH W DZIEDZINIE PRAW CZŁOWIEKA I DEMOKRATYZACJI (E.MA) E.MA to unikalny, o najwyższym prestiżu, program magisterski, w trakcie którego studenci mają sposobność prowadzenia studiów nad teorią i praktyką praw człowieka.

Szanowni Studenci,

informuję, że w dn. 1 października 2018 r. Zarządzeniem nr 68 Rektora UZ wprowadzono na Uczelni indeks elektroniczny, który zastąpi dotychczasowy indeks papierowy. Jednocześnie również 1 października 2018 roku wszedł w życie nowy Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (wprowadzony Uchwałą nr 283 Senatu UZ z dn. 26.09.2018 r.).

Studenci mający do zaliczenia warunek z ćwiczeń Prawo cywilne II proszone są o kontakt mailowy z doktorem Piotrem Mysiakiem. 

 

Monitoring

Klauzula informacyjna

Terminy egzaminów dyplomowych

Lista