Ogłoszenia

Szanowni Państwo, Studenci Pierwszego Roku,
Spotkania organizacyjne dla studentów I roku na kierunku prawo i administracja, studia niestacjonarne odbędą się w dniu 8 października br.

1. 08.10.2022 r., godz. 10:00-10:55 dla grup: I roku Administracji niestacjonarnej I i II stopnia. Miejsce spotkania: budynek A-41 na pl. Słowiańskim 9.
2. 08.10.2022 r., godz. 11:00-12:00 dla grup: I roku Prawa niestacjonarnego. Miejsce spotkania: bud. A-29 w sali 216 (ul. prof. Z. Szafrana 4a).

Informacje dla studentów >>>

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci

Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się 4 października 2022 roku o godz. 10.00 w auli 104 na pl. Słowiańskim 9.

 

W związku z uroczystą Inauguracją Roku Akademickiego 2022/2023 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Tadeusz Stanisławski, prof. UZ ustanawia czas wolny od zajęć dydaktycznych dnia 4 października 2022 r. w godzinach 10.00-12.30

Rozpoczynamy  nabór kandydatów do konkursu ABSOLWENT EXTRA, który ma celu promowanie wyróżniających się absolwentów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Poprzez prezentację ich sylwetek, osiągnięć, kompetencji i możliwości, daje on szansę na jeszcze lepsze przedstawienie się pracodawcom, budowanie potencjału na przyszłość, lepszy start w życiu zawodowym.

Jeśli jesteś absolwentem z roku akad. 2021/22, wykazałeś się wyjątkowymi osiągnięciami naukowymi, sportowymi, artystycznymi lub działalnością na rzecz Uczelni w toku studiów - APLIKUJ.
Regulamin i harmonogram konkursu wraz kartą zgłoszenia oraz innymi niezbędnymi dokumentami znajdziesz na stronie. http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?absolwent-extra

 

Niech Cię zobaczą, niech Cię usłyszą!
Jesteś Wyjątkowy! 

Komisja Konkursowa powołana do rozstrzygnięcia IV edycji Konkursu na Najlepszą pracę magisterską przygotowaną i obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego pod przewodnictwem dr hab. Ewy Szewczyk, prof. UZ - Kierownika Katedry Organizacji Administracji Publicznej na posiedzeniu w dniu 28 września 2022 r. po zapoznaniu się z rekomendacjami Zespołu Oceniającego w głosowaniu zdecydowała o wynikach IV edycji tego Konkursu, przyznając:

I miejsce - pracy magisterskiej pt. Ochrona praw zwierząt – utopia czy rzeczywistość? (praca autorstwa Pani mgr Natalii Lichacz, napisana pod kierunkiem dr hab. Martyny Łaszewskiej-Hellriegel, prof. UZ)

II miejsce - pracy magisterskiej pt. Wpływ ustawodawstwa związanego ze zwalczaniem COVID-19 na współczesny polski proces karny (praca autorstwa Pani mgr Karoliny Taradaj, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz)

III miejsce - pracy magisterskiej pt. Sądy pokoju jako element modelu wymiaru sprawiedliwości z udziałem społeczeństwa (praca autorstwa Pana mgr Artura Sicińskiego, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz).

Ponadto Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze – dr Przemysław Sztejna poinformował o wyróżnieniu w Konkursie i przyznaniu ufundowanej przez OIRP nagrody specjalnej następującej pracy magisterskiej ze względu na jej walory merytoryczne i podjętą tematykę:

1. Wpływ zasad procesu karnego na model postępowania na przykładzie zasady bezpośredniości (praca autorstwa Pani mgr Pauliny Bagłaj, napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Paluszkiewicz).

O dalszych nagrodach i wyróżnieniach oraz o terminie ich wręczenia poinformujemy w kolejnym komunikacie.

Nagrodzonym i wyróżnionym Autorom prac magisterskich oraz ich Promotorom składamy gratulacje.

Regulamin Konkursu: http://www.wpa.uz.zgora.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=358&lang=pl

Skład zespołu oceniającego:

  1. dr hab. Bogdan Ślusarz, prof. UZ z Katedry Organizacji Administracji Publicznej,
  2. dr Rafał Bucholski z Katedry Prawa Administracyjnego i Finansowego,
  3. dr Joanna Zdanowska z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego,
  4. dr Agnieszka Kania-Chramęga z Katedry Prawa Karnego i Postępowania Karnego,
  5. dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego,
  6. dr Grzegorz Góralczyk z Katedry Teorii, Filozofii i Historii Prawa,
  7. dr hab. Christoph-Eric Mecke z Polsko - Niemieckiego Centrum Komparatystycznych Badań nad Prawem.

Komunikat Rektora