Dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Czy iść na kawę, czy do biblioteki? Kiedy się uczyć, a kiedy bawić? Jak to pogodzić dowiesz się w Biurze Karier podczas warsztatu: "ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE". Zagrasz w grę interakcyjną i poznasz techniki zarządzania swoim czasem oraz przećwiczysz ich zastosowanie. Poznasz metody zarządzania: matrycę Eisenhowera, metodę Pareto, Metodę 60/40. Będziesz umiał przełożyć zdobytą wiedzę na praktykę. Nauczysz się wyznaczać priorytety.

Terminy egzaminów dyplomowych

Lista

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 18 czerwca 2018 r na łamach czasopisma „Rzeczpospolita” (także w wydaniu internetowym) wyników VII edycji rankingu oceniającego Wydziały Prawa i Administracji krajowych uczelni publicznych i niepublicznych w kategoriach ich potencjału naukowego, jakości kształcenia i współpracy z zagranicą,

w terminie do 31.08.2018 w systemie dziekanat należy dokonać wyboru obowiązkowego przedmiotu ogólnouczelnianego, który będzie realizowany w semestrze zimowym 2018/2019.

MDDP & OSF Tax Everest ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego. Główna nagroda to wyjazd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.