Szanowni Studenci,

informuję, że w dn. 1 października 2018 r. Zarządzeniem nr 68 Rektora UZ wprowadzono na Uczelni indeks elektroniczny, który zastąpi dotychczasowy indeks papierowy. Jednocześnie również 1 października 2018 roku wszedł w życie nowy Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (wprowadzony Uchwałą nr 283 Senatu UZ z dn. 26.09.2018 r.).

Wszystkich studentów proszę o zapoznanie się z ww. dokumentami.

Proszę również na bieżąco aktualizować w dziekanacie Wydziału dane, zwłaszcza adres mailowy.


Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UZ

 

Szanowni Studenci!

DECYZJE w sprawie stypendiów

będą wydawane

od 19.11.2018 do 24.11.2018

w dziekanacie wydziału (p. 304) w godzinach 9.00-13.00

(w środę dziekanat nieczynny)

Projekt związany z rozpowszechnianiem wiedzy o prawie autorskim oraz zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi w wymiarze europejskim

SZCZEGÓŁY >>>

Termin wstępnej selekcji kandydatów do nagrody upływa 15 listopada 2018 r.

 

W dniach 5-8 grudnia br. odbywa się tegoroczna edycja Szkoły Leszka Balcerowicza.

Studenci mający do zaliczenia warunek z ćwiczeń Prawo cywilne II proszone są o kontakt mailowy z doktorem Piotrem Mysiakiem. 

 

Egzamin warunkowy z Prawa handlowego odbędzie się w dniu 04 grudnia 2018 r. (wtorek) godz. 09.30 w sali 001, bud. A-41