Ogłoszenia

Decyzją JM Rektora UZ prof. dr hab. W.Strzyżewskiego na WPIA sesja zimowa w roku akademickim 2021/22 ma zostać przeprowadzona w sposób zdalny za pośrednictwem urządzeń komunikowania się na odległość. Dotychczasowe ustalenia dotyczące egzaminów w trybie stacjonarnym zostaną zaktualizowane przez egzaminatorów. Proszę śledzić komunikaty i zaglądać do skrzynek mailowych.

E.MA to unikalny, o najwyższym prestiżu, program magisterski, w trakcie którego studenci mają sposobność prowadzenia studiów nad teorią i praktyką praw człowieka. Program jest realizowany już od ponad 20 lat w Wenecji i na 42 uniwersytetach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii i Szwajcarii, a także podczas misji w terenie. Program E.MA oferuje możliwość poznania praw człowieka, procesów demokratycznych i stosunków międzynarodowych z perspektywy prawa, politologii, historii, antropologii i filozofii.

Więcej PL >>>

Więcej EN>>>

 

Komunikat Rektora

Szanowni Państwo,

Fundacja im. Anny Pasek wraz z firmą Esri Polska, serdecznie zapraszają do udziału w nowej odsłonie konkursu stypendialnego: „Minigranty im. Anny Pasek - Edycja II”. Konkurs ten dedykowany jest studentom, które w swych badaniach i działaniach twórczo wykorzystują narzędzia i techniki geoinformacji oraz chcą rozwijać edukację w tym obszarze.

Termin składania wniosków na Minigranty im. Anny Pasek mija z dniem 31 grudnia 2021.

Szczegóły na temat Konkursu można znaleźć na stronie: https://annapasek.org/minigranty

Pozdrawiam serdecznie,

Paulina Gajownik

Szanowni Państwo,

Z uwagi na wiele zapytań i próśb, zapraszamy na powtórzenie pierwszego szkolenia bibliotecznego. Jest to jedno z całej serii szkoleń związanych z metodologią pisania prac licencjackich i magisterskich, (ale i zaliczeniowych), na WPiA,

Część 1. Piątek, 3 grudnia 2021, godz. 18.00, czas trwania, ok. 45 min.

Tytuł: "Wyszukiwanie materiałów potrzebnych przy pisaniu pracy dyplomowej"

Strategie i możliwości wyszukiwania publikacji naukowych w źródłach i zasobach oferowanych przez BUZ, w naukowych bazach danych i ogólnodostępnych źródłach informacji naukowej (tradycyjnych i elektronicznych), a także inne podpowiedzi przydatne przy pisaniu prac zaliczeniowych i naukowych.

Szkolenie odbędzie się ONLINE. Dostęp pod linkiem: https://meet.google.com/qjn-ptpo-qws

Szkolenie poprowadzi mgr Kamil Banaszewski, kustosz dyplomowany Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Pan Kamil Banaszewski jest wieloletnim pracownikiem naszego Uniwersytetu, a szkolenia są prowadzone w sposób kompetentny, interesujący, a co najważniejsze z pewnością będą stanowiły dla Państwa mocne wsparcie przy pisaniu prac dyplomowych,

Zapraszamy serdecznie,
dr hab. Jarosław Kuczer, Prof. UZ

Dziś z rąk rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciecha Strzyżewskiego, statuetkę Absolwenta Extra otrzymała mgr Marta Szachowicz. Jest pierwszą laureatką konkursu organizowanego przez Biuro Karier naszej uczelni. Nagrody będą cyklicznie przyznawane wyróżniającym się absolwentom poszczególnych wydziałów uniwersytetu. <<<więcej >>> https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?znamy-ju-pierwsz-laureatk-konkursu-absolwent-extra

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie § 7 ust. 1 Regulaminu Konkursu przesunięciu ulegają terminy zakończenia prac Zespołu Oceniającego prace magisterskie zgłoszone do Konkursu.
Nowy termin ustalony został na dzień 7 października br. (wcześniej 29 września br.), a termin ogłoszenia wyników III Edycji Konkursu ustalony został na dzień 15 października br. (wcześniej 30 września br.).
Wręczenie nagród Laureatom Konkursu nastąpi w terminie wskazanym w osobnym komunikacie i jest uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej i zaleceń władz Uczelni.

Skład Zespołu oceniającego prace zgłoszone w konkursie (§3 ust. 3 i 4 Regulaminu):

1/ dr hab. B.Ślusarz, prof UZ (przewodniczący)
2/ dr hab. P.Kuczma, prof. UZ
3/ dr hab. B.Halczak, prof. UZ
4/ dr A.Staszak
5/ dr R. Bucholski
6/ dr J.Zdanowksa (sekretarz zespołu).