Ogłoszenia

Dziekan i Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

Czy iść na kawę, czy do biblioteki? Kiedy się uczyć, a kiedy bawić? Jak to pogodzić dowiesz się w Biurze Karier podczas warsztatu: "ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE". Zagrasz w grę interakcyjną i poznasz techniki zarządzania swoim czasem oraz przećwiczysz ich zastosowanie. Poznasz metody zarządzania: matrycę Eisenhowera, metodę Pareto, Metodę 60/40. Będziesz umiał przełożyć zdobytą wiedzę na praktykę. Nauczysz się wyznaczać priorytety.

Terminy egzaminów dyplomowych

Lista

W nawiązaniu do opublikowanych w dniu 18 czerwca 2018 r na łamach czasopisma „Rzeczpospolita” (także w wydaniu internetowym) wyników VII edycji rankingu oceniającego Wydziały Prawa i Administracji krajowych uczelni publicznych i niepublicznych w kategoriach ich potencjału naukowego, jakości kształcenia i współpracy z zagranicą,

w terminie do 31.08.2018 w systemie dziekanat należy dokonać wyboru obowiązkowego przedmiotu ogólnouczelnianego, który będzie realizowany w semestrze zimowym 2018/2019.

MDDP & OSF Tax Everest ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa podatkowego. Główna nagroda to wyjazd do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Naczelny Sąd Administracyjny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.