Ogłoszenia

Szanowni Państwo!
Drodzy Studenci!

W imieniu komisji konkursowej zapraszam do udziału w etapie wydziałowym Konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym, który odbędzie się w dniu 7 maja 2021 r. poprzez Google Classroom i Google Meet. Rozpoczęcie konkursu nastąpi o godz. 16. Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zapisu pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0XAly9J_jn0cWvLL7QSOqGMb04KPPBeOdAOqIanaX5Pb2bQ/viewform

najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2021 r.

Szczegółowe warunki i zasady konkursu są umieszczone w załączonym regulaminie konkursu.

Magdalena Skibińska

UWAGA STUDENCI!

Fundacja Court Watch Polska zaprasza Studentów WPiA UZ do udziału – na zasadach wolontariatu – w programie Obywatelskiego Monitoringu Sądów. Wolontariat w Fundacji polega na obserwacji (także w sposób zdalny) rozpraw sądowych i stanowi akceptowaną formę odbycia praktyk studenckich.

Udział w programie poprzedzony jest specjalnymi szkoleniami, których oferta dostępna na stronie amicus.courtwatch.pl/szkolenia

Podczas szkolenia można dowiedzieć się jak działa Fundacja, jakie są procedury i metodologia monitoringu, jak działają sądy, jakie są zasady udziału w rozprawie sądowej w charakterze publiczności. Bezpośrednio po szkoleniu można zarejestrować się w Fundacji i rozpocząć praktyki studenckie realizowane w formie obserwacji w sądach

Zainteresowani Studenci mogą zgłaszać się na szkolenie wstępne bezpośrednio w Fundacji: https://courtwatch.pl/zaangazuj-sie/praktyki-studenckie/

Pod tym linkiem znajdują się także wszystkie potrzebne informacje dotyczące szkolenia i wolontariatu w ramach praktyk studenckich.

Drodzy Studenci i Studentki

Badaczki z Pracowni Badań nad Młodzieżą Instytutu Socjologii UZ wraz ze studentami i studentkami 1 roku socjologii UZ zapraszają do udziału w badaniu Studia i studiowanie w czasach pandemii: doświadczenia studentów zielonogórskich z „czasów zarazy”. Prośbę swoją kierujemy do studentów pierwszego roku studiów licencjackich/inżynierskich lub jednolitych magisterskich, którzy swoją przygodę ze studiami rozpoczęli w październiku 2020 roku.

Prosimy uważnie przeczytać poniższe instrukcje, gdzie staramy się podpowiedzieć co należy wziąć pod uwagę opisując w określonych przez nas ramach czasowych, własne przeżycia podczas trwania pandemii.

Bardzo zależy nam, aby wskazane przez nas problemy stały się jedynie punktem wyjścia do napisania przez Was opowieści. Dobrze, gdyby te opowieści były jak najbardziej obszerne, a niżej wymienione punkty stanowiły jedynie wskazówki do szerszej refleksji o przygotowywaniu się do matury i studiowaniu w tych wyjątkowych czasach.

Wszystkie przemyślenia, refleksje, informacje są niezwykle cenne i ważne dla nas, badaczy społecznych. Przedstawiony poniżej scenariusz badania zawiera 2 części: pierwsza to retrospekcja, odniesienia do niedalekiej przeszłości, w tym także do 1 semestru studiów. Druga część badania dotyczy już bieżącego okresu – od marca 2021 roku.

Gotowe opowieści proszę przesłać drogą elektroniczną do 6 czerwca 2021r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

dziękujemy za poświęcony czas i Wasze przemyślenia

Studenci 1 roku socjologii UZ, opiekun naukowy – dr hab. prof. UZ Beata Trzop

Wirtualne Drzwi Otwarte na Wydziale Prawa i Administracji w dniu 23 marca 2021 r.

Spotkanie on-line odbędzie się na stronie facebookowej UZ oraz fanpagu WPiA o godz. 12.00 i rozpocznie się rozmową z Dziekan WPiA prof. dr hab. Hanną Paluszkiewicz i Prodziekan ds Studenckich dr Anną Chodorowską.

O godz. 13.00 o studiach na WPiA UZ opowie absolwent kierunku Prawo mgr Huber Kocur, a o godz. 13.30 warsztaty prezentujące zagadnienia kryminalistyki i procesu karnego przedstawi dr Alfred Staszak z katedry Prawa Karnegio i Postępowania Karnego.

Zapraszamy!

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/UniwersytetZielonogorski/?fref=tag

 

W związku z opublikowaniem w dn. 11.03.2021 r. informacji o objęciu czerwoną strefą województwa lubuskiego od dnia 15.03.2021 r. przypomina się o konieczności przestrzegania zasad wskazanych w „Planie przywracania funkcjonowania Uniwersytetu Zielonogórskiego” oraz we wszystkich Komunikatach Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Nieprzestrzeganie zasad i wytycznych przez studentów stanowi podstawę do oceny takiego zachowania jako naruszenia przepisów obowiązujących w Uczelni, mogącego skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną.
Szczegółowy Komunikat nr 4 Zespołu Antykryzysowego UZ oraz Komunikat nr 5 dotyczący Domów studenckich dostępne są na stronie https://www.uz.zgora.pl/index.php?zespol-antykryzysowy

 

Dzień dobry,

Uniwersytet Zielonogórski został zakwalifikowany do realizacji IV edycji projektu "Legia Akademicka"

Program realizowany jest wg poniższego harmonogramu:

do 5 lutego 2021 r. – przesyłanie przez uczelnie zgłoszeń do udziału w projekcie,
do 28 lutego 2021 r. – wyłonienie uczelni, które wezmą udział w projekcie, marzec 2021 r. – uzgadnianie treści i podpisanie umów,
do 30 maja 2021 r. – termin zrealizowania części teoretycznej szkolenia i przesyłania do szefa wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwego ze względu na siedzibę uczelni wniosków studentów, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym zajęcia z zakresu części teoretycznej programu, o powołanie na ćwiczenia wojskowe w ramach tego programu,
do 30 czerwca 2021 r. – złożenie raportu końcowego z realizacji zadania oraz rozliczenie kosztów realizacji.

Przesyłam link do biuletynu informacyjnego nr 1 na temat Legii Akademickiej dostępny na platformie SWAY: https://cutt.ly/Biuletyn1

Od 5.03.2021 r. rozpoczęła się rekrutacja, na stronie http://rekrutacja.uz.zgora.pl/rekrutacja-do-legii-akademickiej/ dostępny jest wniosek OCHOTNIKA w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” wraz z oświadczeniem RODO.

I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. „Oblicza współczesnej Europy. Aktywizacja obywatelska, społeczna i europejska”. Konferencja odbędzie się 23-24 kwietnia 2021 w formie hybrydowej: przez platformę ZOOM.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Interdyscyplinarnych Działań Europejskich oraz Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Partnerem Konferencji jest program edukacji ekonomicznej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Gościem wygłaszającym wykład otwierający konferencję jest prof. Danuta Hübner.

Link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/1736384446542201