Ogłoszenia

Komunikat Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego

z dnia 20 września 2021 r.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 Zarządzenia nr 126 Rektora UZ z dnia 1 września 2021 r. informuję, że:

 

I Wykłady na kierunku Prawo Studia Stacjonarne będą odbywać się zdalnie w przypadku, gdy liczebność grupy przekracza 30 osób; dotyczy to następujących przedmiotów:

I rok:

Prawo konstytucyjne I;

Ustrój organów ochrony prawnej;

Logika prawnicza;

Prawoznawstwo;

Historia powszechna prawa.

 

II rok:

Prawo międzynarodowe publiczne;

Prawo karne I;

O torturach i karaniu-rozważania o historii prawa sądowego (do wyb.);

 Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna – teoria i praktyka (do wyb.);

Dzieje dyktatur od starożytności do czasów współczesnych (do wyb.);

Prawo cywilne cz.1 II;

Prawo wyznaniowe;

Prawo administracyjne I;

 

III rok:

Prawo cywilne cz.2 II

 Prawa człowieka;

Prawo prywatne międzynarodowe;

Prawo karne skarbowe;

Prawo wykroczeń;

Postępowanie cywilne I;

Prawo rodzinne i opiekuńcze;

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne;

 

IV rok:

Prawo finansowe;

Postępowanie karne II;

Prawo karne wykonawcze;

Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające.

 

V rok:

Prawo ochrony środowiska;

Prawo dewizowe;

Prawo procedur podatkowych;

Teoria i filozofia prawa;

Kryminalistyka;

Ochrona własności intelektualnej;

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

II Ponadto niżej wskazane zajęcia (laboratorium) na kierunku Prawo Studia Stacjonarne będą odbywać się zdalnie:

 

I rok:  Systemy Informacji Prawnej.

 

III Wykłady na kierunku Administracja Studia Stacjonarne I stopnia będą odbywać się zdalnie w przypadku, gdy liczebność grupy przekracza 30 osób; dotyczy to następujących przedmiotów:

 

 

II rok:

Postępowanie administracyjne;

Finanse publiczne i prawo finansowe;

Dzieje dyktatur od starożytności do czasów współczesnych I (do wyb.);

Prawo międzynarodowe publiczne;

Podmioty systemu ochrony prawnej;

Prawo ochrony rodziny;

O torturach i karaniu-rozważania o historii prawa (do wyb.); 

Budżet obywatelski, inicjatywa lokalna – teoria i praktyka sądowego (do wyb.);

Publiczne prawo gospodarcze.

 

 

IV Pozostałe zajęcia tzn. wykłady (jeśli liczebność grupy jest poniżej 30 osób) konwersatoria, ćwiczenia i seminaria dyplomowe, będą odbywać się stacjonarnie w godzinach i salach określonych w planie zajęć.

 

V Plan zajęć dla obu kierunków studiów stacjonarnych będzie podany na stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego na tydzień przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

       Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz

Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego

Uwaga!

Informuję, że plan zajęć na sem. zim. 2021/22 z uwzględnieniem formy prowadzonych zajęć (zdalne/stacjonarnie) dla studiów niestacjonarnych na kierunkach Prawo i Admininistracja jest dostępny pod linkiem: http://www.plan.uz.zgora.pl/grupy_lista_kierunkow.php

Proszę o dokładne zapoznanie się z planem i uczestnictwo w zajęciach w dniach i w formie przewidzianej dla poszczególnych kierunków kształcenia i utworzonych grup studenckich. W razie braku możliwości technicznych uczestniczenia w zajęciach zdalnych proszę o tym fakcie niezwłocznie informować Dziekana (na adres sekretariatu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Informacje o terminach egzaminów dyplomowych na kierunkach Prawo i Administracja

 

 

 

I.Egzamin dyplomowy w dniu 17 września 2021r.

Komisja 1 w trybie on-line

godz. 8.00 nr albumu 87945 

Komisja w składzie:
Dr hab. Paweł Kuczma , prof. UZ (Przewodniczący)
Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ (Promotor)
Dr Anna Chodorowska (Recenzent)

Komisja 2

godz. 16.30 nr albumu 94349 s. 204

Komisja w składzie:
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Przewodniczący)
dr hab. Jarosław Kuczer, prof. UZ (Promotor)
dr Alfred Staszak (Recenzent)

II. Egzamin dyplomowy w dniu 18 września 2021r.

Komisja 1

godz. 9.00 nr albumu 94394 s. 204

Komisja w składzie:
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Przewodniczący)
dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ (Promotor)
dr Anna Chodorowska (Recenzent)

Komisja 2

godz. 9.30 nr albumu 98489 s. 202
godz. 10.00 nr albumu 98510 s. 204
godz. 10.30 nr albumu 98517 s. 202
godz. 11.00 nr albumu 102085 s. 204
godz. 11.30 nr albumu 93070 s. 202
godz. 12.00 nr albumu 88049 s. 204
godz. 12.30 nr albumu 93069 s. 202

Komisja w składzie:
dr Anna Chodorowska (Przewodniczący)
dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ (Promotor)
dr hab. Bohdan Halczak, prof. UZ (Recenzent)

III. Egzamin dyplomowy w dniu 20 września 2021r.

godz. 8.00 nr albumu 81353 s. 103
godz. 8.30 nr albumu 91919 s. 205
godz. 9.00 nr albumu 79128 s. 103
godz. 9.30 nr albumu 93083 s. 105
godz. 10.00 nr albumu 93086 s. 103

Komisja w składzie:
Dr hab. Jarosław Kuczer Prof. UZ  (Przewodniczący)
Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (Promotor)
Dr Agnieszka Opalińska UZ (Recenzent)

 

IV Egzamin dyplomowy w dniu 24 września 2021 r.

Komisja 1

godz. 12.00 nr albumu 90433 s. 204

godz. 12.30 nr albumu 93104 s. 202

godz. 13.00 nr albumu 91353 s. 204

godz. 13.30 nr albumu 98505 s. 202

 

Skład komisji:

Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (przewodniczący)

Dr hab. Tadeusz Stanisławski Prof. UZ (promotor)

Dr Justyna Michalska (recenzent)

 

 

Komisja 2

godz. 14.00 nr albumu 86870 s. 204

 

Skład komisji:

Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (przewodniczący)

Prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz  (promotor)

Dr Michał Zieliński (recenzent)

 

V Egzamin dyplomowy w dniu 25 września 2021 r.

 

Komisja 1

godz. 9.00 nr albumu 99901 s. 204

godz. 9.30 nr albumu 87460 s. 202

godz. 10.00 nr albumu 91138 s. 204

godz. 10.30 nr albumu 91106 s. 202

 

Skład komisji:

Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (przewodniczący)

Prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz  (promotor)

Dr Michał Zieliński (recenzent)

 

Komisja 2   (on-line)

godz. 11.00 nr albumu 94369

 

Skład komisji:

Dr hab. Bogdan Ślusarz Prof. UZ (przewodniczący)

Dr hab. Tadeusz Stanisławski Prof. UZ (promotor)

Dr Justyna Michalska (recenzent)

 

VI Egzamin dyplomowy w dniu 28 września 2021 r.

Komisja 1 (on-line)

godz. 17.00 nr albumu 87988

 

Skład komisji:

Dr Grzegorz Góralczyk (przewodniczący)

Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ  (promotor)

Dr Anna Chodorowska (recenzent)

 

Komisja 2 (on-line)

godz. 17.20 nr albumu 94988

godz. 17.40 nr albumu 85450

godz. 18.00 nr albumu 95249

godz. 18.20 nr albumu 90434

 

Skład komisji:

Dr Anna Chodorowska (przewodniczący)

Dr hab. Martyna Łaszewska-Hellriegel, prof. UZ  (promotor)

Dr Grzegorz Góralczyk (recenzent)

 

VII  Egzamin dyplomowy w dniu 29 września 2021 r.

 

Komisja 1

godz. 10.00 nr albumu 88026 s. 204

godz. 10.20 nr albumu 90416 s. 308

 

Skład komisji:

Dr Anna Chodorowska (przewodniczący)

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz  (promotor)

Dr Alfred Staszak (recenzent)

 

VIII. Egzamin dyplomowy w dniu 30 września 2021 r.

 

Komisja 1

godz. 10.00 nr albumu 102090 s. 103

godz. 10.30 nr albumu 90297 s. 105

godz. 11.00 nr albumu 90299 s. 103

godz. 11.30 nr albumu 94702 s. 105

godz. 12.00 nr albumu 94453 s. 103

 

Skład komisji:

Dr Ewaryst Kowalczyk (przewodniczący)

Dr hab. Andrzej Gorgol, prof. UZ  (promotor)

Dr Rafał Bucholski (recenzent)

Konkurs Absolwent Extra ma na celu promowanie wyróżniających się absolwentów poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Poprzez prezentację ich sylwetek, osiągnięć, kompetencji i możliwości, daje szansę na jeszcze lepsze przedstawienie się pracodawcom, budowanie potencjału na przyszłość, lepszy start w życiu zawodowym. Zmianie uległ regulamin i zasady - absolwenci mogą sami zgłosić swój udział w konkursie. Informacje o konkursie znajdziesz na naszym profilu na Fb -> www.facebook.com/BiuroKarierUZ

http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?absolwent-extra

Zapraszamy do aplikowania!

Zgodnie z zarządzeniem Dziekana WPiA termin na dokonanie wpisów zaliczeń praktyk do e-indexu przez Koordynatorów Praktyk został przedłużony do dnia 30 września 2021 r.

Drodzy Studenci i Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Redakcja Czasopisma „Studenckie Forum Prawnicze i Administracyjne”, wydawanego przez Uniwersytet Zielonogórski serdecznie zaprasza do składania artykułów naukowych do najbliższego numeru naszego Czasopisma.

„Studenckie Forum Prawnicze i Administracyjne” ma charakter rocznika i jest publikowane w formie cyfrowej na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego – www.wpa.uz.zgora.pl. Czasopismo daje szansę studentom, młodym naukowcom stawiać pierwsze kroki na polu nauki, a niezależnie od tego zapewnia ogólnopolski dostęp do publikacji ogłoszonej na stronie Uczelni. Co więcej, każda publikacja jest recenzowana przez osobę z tytułem naukowym, a jej treść jest udostępniana Autorowi zgłoszonego artykułu.

Termin na składanie artykułów: 15 września 2021 r.

Artykuły należy przesyłać pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy wszystkich Studentów i Absolwentów naszego Wydziału, którzy chcą spróbować swoich sił w świecie nauki.

Hubert Kocur
sekretarz redakcji

Uwaga! Zmiany w Regulaminie Studiów - Uchwała nr 256 Senatu UZ z dnia 30 czerwca 2021 r.

Tekst jednolity RS stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały jest dostępny na stronie https://www.uz.zgora.pl/index.php?regulamin-studiow