Ogłoszenia

Legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta oraz legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

 

W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r.), uprzejmie informujemy, iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu próg dochodowy w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1649,01 zł.

Jeżeli jesteś studentem lub absolwentem kierunków prawniczych/ekonomicznych i jeśli w ramach ogłoszonego konkursu pt.: „Podatki w czasie pandemii" VIII edycji konkursu „Podatkowi liderzy" przedstawisz swój pomysł na zmiany systemu podatkowego, które mogą ułatwić firmom dostosowanie do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej masz szansę wygrać jeden z 16 płatnych staży w Ministerstwie Finansów

https://www.facebook.com/BiuroKarierUZ/posts/3732259946793379

 

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

· legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

Komunikat nr 32/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

Postanowienia zawarte w Komunikacie nr 31/2020 Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego tracą moc.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 136 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 01.10. 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia pracy dyplomowej w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 przedłużony został termin złożenia prac dyplomowych do 30.11.2020 r.

Zarządzenie (pdf)

Studenci zobowiązani są dostarczyć prace dyplomowe odpowiednio zapakowane wraz z załącznikami za pośrednictwem poczty, kuriera lub w ostateczności osobiście do Kancelarii Ogólnej w Rektoracie.

Kancelaria Ogólna rejestruje przyjęcie przesyłki pracy dyplomowej w rejestrze korespondencji i dostarcza zgodnie z dotychczasową metodologią postępowania do adresata wewnątrz Uczelni.

Dwa egzemplarze pracy dyplomowej (w oprawie miękkiej i twardej) powinny być zapakowane w jedną kopertę zaadresowaną na Dziekanat WPiA.

Zasady przygotowania pracy dyplomowej dostępne są na stronie Wydziału w zakładce Studenci->Dziekanat.

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprasza od 15 października na zdalne szkolenia biblioteczne.
Proponuje trzy poziomy szkoleń:

1. dla studentów pierwszych lat – o tym, jak zacząć korzystanie z biblioteki uniwersyteckiej i co trzeba wiedzieć o naszym katalogu, żeby wypożyczyć książki;
2. dla seminarzystów i doktorantów przygotowujących prace dyplomowe – o tym, jak korzystać z zasobów elektronicznych biblioteki i gdzie szukać wartościowej informacji naukowej potrzebnej przy pisaniu pracy;
3. dla pracowników UZ – zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem (np. korzystanie z elektronicznych czasopism i książek z danej dyscypliny nauki dostępnych w bibliotece UZ; w jakich czasopismach warto publikować wyniki swoich badań; narzędzia bibliometryczne do oceny czasopism i naukowców; profil naukowca ORCID).

Zainteresowanych szkoleniami prosimy o kontakt telefoniczny: 68 328 21 54 lub 68 352 85 00 albo mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Udzielane są także indywidualne konsultacje pod wskazanymi numerami telefonów.

Biblioteka UZ przypomina, że realizuje zamówienia na bezpłatne skanowanie artykułów i fragmentów książek dostępnych w zbiorach.

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu.

Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwało do 30 września 2020 r. Tym samym okres 60 dni upływa 29 listopada. Regulacje wewnątrzuczelniane dotyczące organizacji kształcenia w uczelni nie mają wpływu na ważność legitymacji studenckich.

Legitymacje studenckie są ważne do 29 listopada 2020 r.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r