Ogłoszenia

Studenci, którzy dokonali wyboru przedmiotów wybieralnych, które nie zostaną uruchomione w roku akad. 2020-2021 oraz studenci, którzy nie dokonali wyboru przedmiotów decyzją Dziekan Wydziału zostali dopisani do przedmiotów uruchamianych. Zgodnie z wcześniejszą informacją nie ma możliwości przepisywania się.

"Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego ogłasza II edycję Konkursu na Najlepszą Pracę Magisterską. Regulamin Konkursu zamieszczony jest na stronie www.wpia.uz.zgora.pl Do Konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie napisane i obronione przez studentów WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego studiujących na kierunku Prawo oraz na kierunku Administracja w roku akademickim 2019/20.

Termin zgłoszenia prac (złożenia wniosku konkursowego) - 10 września 2020 r.
Formularz zgłoszenia do Konkursu (wniosek konkursowy) jest do pobrania w Dziekanacie WPiA UZ.

Skład Komisji Konkursowej: -przewodniczący: Dziekan/wyznaczony przez Dziekana samodzielny pracownik naukowo-dydaktyczny - członkowie: dr hab. A.Bisztyga, prof. UZ; dr hab. A. Wudarski, prof. UZ; dr hab.M. Łaszewska - Hellriegel, prof. UZ ; dr hab. A.Gorgol, prof. UZ; dr hab. T.Stanisławski, prof. UZ (Przewodniczący Zespołu kierunek Administracja); dr hab. B.Ślusarz, prof. UZ; dr hab. B.Nitschke-Szram, prof. UZ; dr hab. M.Małolepszy, prof. UZ (Przewodniczący Zespołu kierunek Prawo), prof. dr hab. J.Mazurkiewicz, Przedstawiciel Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze - fundatora nagród.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe oraz pieniężne. Z uwagi na sytuację epidemiczną terminy przyjęte w niniejszym ogłoszeniu oraz w Regulaminie Konkursu przewidziane do dokonywania określonych czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu mogą zostać przesunięte, o czym informacja zostanie zamieszczona na stronie WPiA."

Studenci, którzy dokonali wyboru przedmiotów wybieralnych, które nie zostaną uruchomione w roku akad. 2019-2020 oraz studenci, którzy nie dokonali wyboru przedmiotów decyzją Dziekan Wydziału zostali dopisani do przedmiotów uruchamianych. Zgodnie z wcześniejszą informacją nie ma możliwości przepisywania się.

Szanowni Studenci,

informuję, że w dn. 1 października 2018 r. Zarządzeniem nr 68 Rektora UZ wprowadzono na Uczelni indeks elektroniczny, który zastąpi dotychczasowy indeks papierowy. Jednocześnie również 1 października 2018 roku wszedł w życie nowy Regulamin studiów na Uniwersytecie Zielonogórskim (wprowadzony Uchwałą nr 283 Senatu UZ z dn. 26.09.2018 r.).

Monitoring

Klauzula informacyjna

Terminy egzaminów dyplomowych

Lista