Pan dr Kajetan Górny, LL.M. - pracownik Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego wziął udział w międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji zatytułowana 'Religious Freedom and Education', zorganizowanej w dniach od 08 do 10 października 2020 r. na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W semestrze zimowym 2019/2020 Arkadiusz Wudarski przebywał w charakterze visiting scholar na Wydziałe Prawa Uniwersytetu Jerzego Waszyngtona (George Washington University Law School).

W ramach pobytu w USA prowadził on badania prawnoporównwacze obejmujące między innymi amerykańskie prawo spadkowe oraz socjologię prawa. Badania koncentrowały się w szczególności na analizie zasad dziedziczenia oraz dostępu do zasobów cyfrowych (pozostawionych przez zmarłego użytkownika na internetowych portalach społecznościowych). Podczas pobytu Arkadiusz Wudarski nawiązał współpracę z badawczami amerykańskiego prawa cywilnego reprezentujących różne ośrodki naukowe, uczestniczył w wykładach, seminariach oraz konfernecjach naukowych. Nasz Kolega zapoznał się też z funkcjonowaniem amerykańskiego systemu wymiaru sprawiedliwości uczestnicząc w posiedzeniach sądów powszechnych, a także w sesjach Sądu Najwyższego. A. Wudarski brał ponadto aktywny udział w pracach Amerykańskiej Komisji Unifikacji Prawa (The Uniform Law Commission – ULC), a na zaproszenie International Law Society wygłosił wykład „Spadek digitalny w Niemczech – perspektywa porównawcza”.

W ramach nawiązanej współpracy, 11 maja 2020 r., wykład gościnny na naszym Wydziale w ramach IUS PRIVATUM wygłosiła Melissa Kucinski. Wykład był poświęcony problematyke uprowadzenia dziecka za granicę oraz opieki nad dzieckiem z perspektywy prawa amerykańskiego.

GWU Law School należy do czołowych amerykańskich ośrodków naukowych. Jest to najstarszy wydział prawa w stolicy USA. Wyniki badań A. Wudarskiego w języku polskim są publikowane między innymi w czasopiśmie „Forum Prawnicze”.

https://forumprawnicze.eu/attachments/article/374/Wudarski.pdf

 

W dniach 26.01.2020 - 22.02.2020 dr Piotr Mysiak z Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego) zrealizował projekt badawczy „Analiza prawnoporównawcza poziomu bezpieczeństwa ksiąg wieczystych w Anglii i Walii oraz w Polsce”.

Prezes Rady Ministrów uhonorował 24 naukowców nagrodami za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i wdrożeniową. Wśród nich znalazł się dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ z Wydziału Prawa i Administracji, który otrzymał nagrodę za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego.

W dniu 15 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze odbył się konkurs krasomówczy dla studentów trzeciego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UZ. Organizatorem konkursu był mgr Kornel Sadowski, u którego w bieżącym semestrze studenci odbywają zajęcia z kazuistyki z postępowania cywilnego.

Uprzejmie informujemy, że profesor A. Wudarski został powołany na członka kuratorium Stowarzyszenia Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej w Wiedniu (Forschungsinstitut für Mittel- und osteuropäisches Wirtschaftsrecht – FOWI).

Uprzejmie informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk przyjęła profesor Arkadiusza Wudarskiego do Kolegium Redakcyjnego kwartalnika „Studia Prawnicze”.