Władze Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowały kampanię promocyjną uczelni pod hasłem „Stawiamy na młodych naukowców”.

W dniach 5-6 listopada 2021 r. na uniwersytetach medycznych w Istambule i Ankarze odbył się w formie zdalnej IV Międzynarodowy Kongres Prawa Medycznego (IV. International Medical Law Congress).

Na zaproszenie dyrekcji Collegium Helveticum Arkadiusz Wudarski przedstawił wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i 14 października br. wygłosił wykład „The legal status of the biological father under review”.

Dr Piotr Mysiak z Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego w dniach 21-25 września 2021 gościł na Universita degli Studi Insubria Varese-Como.

W dniu 17 września odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The state`s powers to intervene in family life” w ramach międzynarodowego projektu badawczego Profesora Arkadiusza Wudarskiego „Uprawnienia państwa do ingerowania w życie rodzinne.

Arkadiusz Wudarski prowadzący obecnie badania prawnoporównawcze na Wydziale Prawa Uniwerstytetu w Zurichu został jednocześnie stypendystą (senior fellow) oraz członkiem Collegium Helveticum.

W dniu 14 września br. odbyło się zebranie Kuratorium oraz Walne Zgromadzenie członków Instytutu Badawczego Prawa Gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej (FOWI) na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu.