W dniu 17 grudnia 2018 r. w godz. 8.45-16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się debata mediacyjna pt. „Mediacje dla biznesu”.

Lubuskie Centrum Arbitrażu i Mediacji zaprasza lubuskich przedsiębiorców, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, mediatorów oraz innych interesariuszy mediacji gospodarczych i osoby zainteresowane tematyką mediacyjną do udziału w bezpłatnych panelach dyskusyjnych z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych.

Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

4 grudnia zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”! W trakcie wydarzenia organizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zaprezentujemy temat „Kredyty i co dalej?”.

Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

16 listopada rozpoczynamy kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”! W trakcie wydarzenia organizowanego na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprezentujemy temat „Start-up'y i przedsiębiorczość”.

Z przyjemnością informujemy, że profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego dr hab. Jacek Mazurkiewicz otrzymał tytuł naukowy profesora nauk prawnych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Pan prof. dr hab. Jacek Mazurkiewicz jest prawnikiem i filozofem, badaczem prawa cywilnego, rodzinnego i własności intelektualnej, autorem około trzystu publikacji naukowych, laureatem nagrody watykańskiej Fundacji Jana Pawła II, twórcą dwóch schronisk dla bezdomnych kobiet ciężarnych, ojcem dwóch córek i dwóch synów, od kilku miesięcy także mieszkańcem Zielonej Góry

Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

15 maja na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”.

Tematem wydarzenia będzie: „Prawo do prywatności w gospodarce globalnej”.

W dniach od 23 do 25 kwietnia 2018 r. w Sandomierzu odbyły się dwie ogólnopolskie konferencje naukowe, w których czynny udział wzięła dr Magdalena Skibińska. Pierwsza z nich pt. "W obliczu reformy sądownictwa w Polsce. Główne problemy przebiegu postępowań sądowych", zorganizowana została przez Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.