Profesor A. Wudarski gościem Notariatu Szwajcarskiego!

W dniu 15 marca br. odbył się w Bernie IV Kongres Notariatu Szwajcarskiego. To jedno z największych wydarzeń szwajcarskiego środowiska prawniczego zgromadziło 350 notariuszy.

Kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”

17 kwietnia na Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się kolejne spotkanie w ramach „Szkoły Bankowości i Finansów”.

Tematem wydarzenia będzie: „Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja”.

Link do streamingu Szkoły Bankowości i Finansów: https://www.youtube.com/watch?v=zV3-gKBF0WM

Udział Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego w konsultacjach z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii o nowym typie spółki w Kodeksie spółek handlowych

W dniu 17 listopada 2017 r. odbyła się w Szczecinie współorganizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego oraz przez Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego konferencja pt. „Problematyka prawna usług w transporcie i turystyce".

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego rozwija współpracę z Wirtschaftsuniversität w Wiedniu. W ramach odbywających się corocznie „Krakauer Forum” w dniach 5-7 października br. wykład pt. „D & O Versicherungsschutz bei drohender Zahlungsunfähigkeit“ [ochrona w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej zarządzających wobec zagrożenia niewypłacalnością] wygłosił dr Paweł Sikora z Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego.

W dniach 14-16 września 2017 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Organizatorem był Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego we współpracy z Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej tego wydziału.

W ramach Konferencji europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione“ organizowanej przez Katedrę Polskiego i Europejskiego Prawa Prywatnego oraz Komparatystyki Prawa na Europejskim Uniwersytecie Viadrina oraz Katedrę Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego Uniwersytetu Zielonogórskiego studenci prawa obu uczelni mieli możliwość zapoznać się z pracą Sądu Rejonowego we Frankfurcie nad Odrą.