Pan Profesor A. Wudarski będzie prowadził w okresie lipiec – sierpień br. badania naukowe na Uniwersytecie w Oxfordzie. Dyrekcja Instytutu Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawa (Institute of European and Comparative Law) zatwierdziła jego projekt badawczy z zakresu „Digital Inheritance: A Challenge for European Private Law? – A Comparative Analysis”.

Konferencja europejskiej komparatystyki prawa prywatnego „Iura privata in comparatione“
27 – 28 czerwca br. - Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

W dniach 27 – 28 czerwca br. na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Iura privata in comparatione“.

Z radością informujemy, że Rektor Ekonomicznego Uniwersytetu w Wiedniu (Wirtschaftsuniversität Wien) przyznał nagrodę naukową Pani dr. Romanie Cierpiał-Magnor za publikację z zakresu ksiąg wieczystych. Współautorem tego opracowania jest również pracownik naszego Uniwersytetu – Pan profesor Arkadiusz Wudarski.

W semestrze letnim 2016 Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego i Komparatystyki Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego we współpracy z Instytutem Badawczym Prawa Gospodarczego Europy Środkowej i Wschodniej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu zorganizowała kurs prawa austriackiego.

Już 11 kwietnia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego zostanie zainaugurowany program „Szkoła Bankowości i Finansów”! Streaming z wydarzenia będzie dostępny także na naszej Uczelni. Uczestnictwo w kolejnych obradach Szkoły (w uczelni organizującej wydarzenie oraz on-line) pozwoli na otrzymanie certyfikatu sygnowanego przez Związek Banków Polskich, Warszawski Instytut Bankowości oraz Multimedialne Wydawnictwo Naukowe „Wykładnia”.

Już 16 maja spotykamy się w Opolu a 7 czerwca Szkoła Bankowości i Finansów zawita do Wrocławia. Każde ze spotkań będzie transmitowane do pozostałych dziewięciu szkół, które dołączyły do projektu. Szkoła jest przedsięwzięciem Związku Banków Polskich i Multimedialnego Wydawnictwa Naukowego "Wykładnia". Uczestnicy wszystkich spotkań pod koniec cyklu będą mogli przystąpić do testu, którego zaliczenie uprawni ich do uzyskania certyfikatu ukończenie "Szkoły Bankowości i Finansów"

Międzynarodowy projekt badawczy

„Księga wieczysta w Europie XXI wieku”

Uprzejmie informujemy, że w wydawnictwie Dunckner&Humblot Berlin ukazała się monografia „Das Grundbuch im Europa des 21. Jahrhunderts”. Publikacja powstała w ramach międzynarodowego projektu badawczego, w którym udział bierze Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego naszego Wydziału.