W dniach 2 i 3 czerwca 2016 roku członkowie Koła Naukowego Prawa Cywilnego, działającego przy Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego brali udział w wyjeździe do Warszawy. Celem podróży był udział w konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej pt. „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”, poświęconej modernizacji prawa cywilnego. Oprócz uczestnictwa w tym wydarzeniu odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, a na dzień przed konferencją odbyliśmy kompleksowe zwiedzanie naszej stolicy.

W dniu 12 czerwca 2016 roku Koło Naukowe Prawa Cywilnego działające w ramach Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego reprezentowało Wydział Prawa i Administracji podczas Festiwalu Nauki. Tegoroczny Festiwal odbył się pod hasłem „15 kwadransów z nauką”.

Zaproszenie

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej poświęconej modernizacji prawa cywilnego, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016 roku w Warszawie, w sali wykładowej Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Lipowej 4, pod tytułem: „Prawo cywilne – wyzwania legislacyjne i problemy praktyczne”.

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

zapraszają na wykład gościnny

Profesora Stephana Wolfa na temat: 

Szwajcarskie prawo cywilne i jego cechy szczególne – zarys problematyki

Z przyjemnością informujemy, że Pani dr Magdalena Skibińska - adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego otrzymała stypendium Societas Humboldtiana Polonorum

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego

zapraszają na wykład gościnny

Profesor Tatjany Josipović na temat: 

Nowe wyzwania chorwackiego prawa cywilnego w ujęciu porównawczym

Szanowni Członkowie Rady Wydziału,
Członkowie Katedry, Koła Naukowego Prawa Cywilnego, Seminarzyści, Goście,

serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w XXXII naukowym posiedzeniu Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego - IUS PRIVATUM,
które odbędzie się 27 października 2020 (wtorek) o godzinie 17.00.