W dniu 18 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbył się wydziałowy etap III ogólnopolskiego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym. Konkurs organizowała Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Cywilnego.

W dniu 4 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce”. Konferencję organizowała Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego wraz z Okręgową Radą Adwokacką w Zielonej Górze.

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego naszego Wydziału w ramach współpracy z Europejskim Uniwersytetem Viadrina gościła w dniach 20 – 22 marca 2019 r. przedstawicieli Zrzeszenia Prawników Polskich.

Szanowni Państwo,

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego WPiA UZ oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Zielonej Górze zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej zatytułowanej „Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce”. Konferencja odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego (pl. Słowiański 9, sala nr 104, I piętro).

Europejska komparatystyka prawa prywatnego

Z przyjemnością informujemy, iż prodziekan ds. nauki i jakości kształcenia Wydziału Prawa i Administracji UZ dr Piotr Mysiak został ekspertem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA).