II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Państwo a gospodarka – wyzwania współczesności
01-02.12.2016 Zielona Góra

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego
oraz PMI Poland Chapter Lubuskie Branch
zapraszają na wykład otwarty, który wygłosi
dr Stanisław Gasik, PMP,
(Akademia Finansów i Biznesu Vistula)