Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytut Nauk Prawnych UZ zaprasza wszystkich na konferencję naukową „Karanie i zaniechanie ukarania sprawcy przestępstwa skarbowego - zagadnienia praktyczne i teoretyczne”.

W dniach 1.10.2021 – 12.10.2021, dr Olaf Włodkowski (Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Uniwersytet Zielonogórski) realizując projekt badawczy "Karnoprawna ochrona interesów fiskalnych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i Wspólnot Europejskich na płaszczyźnie Unii Europejskiej" w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki „Miniatura III” prowadził badania naukowe w Max Planck Institute for the Study of Crime, Security and Law (Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht) we Freiburgu (im Bresgau), Niemcy.

"Czy proces karny stał się procesem prokuratora?" było przewodnim pytaniem, na które poszukiwali odpowiedzi uczestnicy Ogólnopolskiej Konferencji organizowanej w dniu 11 czerwca 2021 r. przez Katedrę Postępowania Karnego UMCS w Lublinie.

W dniu 21 maja 2021 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19 - doświadczenia niemieckie i polskie” zorganizowana przez Katedrę Prawa Karnego i Postępowania Karnego.

KATEDRA PRAWA KARNEGO I POSTĘPOWANIA KARNEGO
Instytut Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego
zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową
Prawo karne i postępowanie karne w dobie epidemii COVID-19 - doświadczenia niemieckie i polskie

W dniu 3 grudnia 2020 roku w Sądzie Okręgowym odbyła się rozprawa karna, na której w roli oskarżyciela publicznego występował dr Alfred Staszak adiunkt w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego, a jednocześnie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W charakterze publiczności uczestniczyła grupa studentów naszego Wydziału Prawa i Administracji (ograniczona z uwagi na obowiązujące wymogi sanitarne).

Zagadnienie stosowania podsłuchu w toku postępowania karnego od kilku lat stanowi ważny przedmiot dyskusji doktrynalnych w Polsce, wywołuje orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, jest szeroko dyskutowane społecznie. Miło nam poinformować, że w tej dyskusji uczestniczy również Katedra Prawa Karnego i Postępowania Karnego naszego Wydziału.