W dniach 22-26 marca 2021 roku dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego, koordynator ds. kontaktów z ośrodkami akademickimi Ukrainy przebywał w ramach programu Erasmus+ w Instytucie Prawa Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Tarasa Szewczenki, gdzie prowadził wykłady z prawa konstytucyjnego RP dla studentów kierunku Prawo.

Prof. Andrzej Bisztyga - Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego INP UZ wziął aktywny udział w konferencji naukowej nt. „Sytuacji wewnętrznej i pozycji międzynarodowej Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości, zorganizowanej w dniu 25 marca 2021 r. przez Stowarzyszenie Współpracy Polska - Wschód, Stowarzyszenie „Mój Kazachstan”, Polsko - Kazachstańską Izbę Handlowo - Przemysłową oraz Ambasadę Republiki Kazachstanu.

W dniu 22 marca 2021 r. odbyła się w trybie online ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 21 marca 1921 r. Rozważania w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji”, której organizatorem była Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

W dniach 25-26 lutego 2021 r. Instytut Metropolitalny z siedzibą w Gdańsku zorganizował interdyscyplinarną konferencję naukową pt. „Modelowanie samorządu metropolitalnego. Część I: Zakres działania i zadania publiczne”.

W dniu 22 stycznia 2021 r. na Wydziale Prawa Prodkarpackiego Uniwersytetu Narodowego imienia Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) w trybie online odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Międzynarodowe i krajowe mechanizmy demokracji bezpośredniej: teoria i praktyka”.

O skutecznym zwalczaniu mobbingu - Wywiad na łamach Gazety Lubuskiej z dr. Piotrem Sobańskim z Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego

Sprawozdanie z webinarium zorganizowanego przez Koło Prawa Konstytucyjnego KonstytUZja

W dniu 8 grudnia 2020 r. odbył się wykład online dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ, Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UZ oraz Kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego.