W dniach 15 – 16 kwietnia 2019 r. gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, już po raz jedenasty odbyła się doroczna międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona ochronie praw człowieka. Została ona poświęcona ochronie praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej.  Konferencję zorganizował Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich. Członkiem Komitetu Naukowego Konferencji od wielu lat jest Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Andrzej Bisztyga.

W dniach 26 – 27 lutego 2019 r. Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego prof. Andrzej Bisztyga i dr Anna Feja-Paszkiewicz uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Demokratyczne wybory. Prawo, standardy, gwarancje, praktyka, zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Państwową Komisją Wyborczą, Krajowym Biurem Wyborczym, Polskim Towarzystwem Prawa Konstytucyjnego.

W dniu 21 listopada 2018 r. Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UZ, kierowanej przez dr hab. Andrzeja Bisztygę, prof. UZ, gościła senatora RP dr Piotra Zientarskiego.

Profesor Ivan Pankevych prowadzi wykłady jako profesor wizytujący na Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium

W dniu 26.10.2018r. na Wydziale Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Wojsk Lądowych (WNB AWL) im. Generała Tadeusza Kościuszki

W ostatnich miesiącach Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego wszedł w porozumienia z kilkoma szkołami średnimi Województwa Lubuskiego.

16. Objazdowy Festiwal Filmowy Watch Docs Prawa Człowieka w Filmie