W dniach 19 - 20 października 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji miało miejsce znaczące naukowe i intelektualne wydarzenie w postaci naukowej konferencji "Lubuskie Forum Prawa Samorządu Terytorialnego".

Profesor Andrzej Bisztyga wyróżniony tytułem Honorowego Profesora Eurazjatyckiej Akademii Prawa w Ałmacie

Katedra Prawa Konstytucyjnego oraz Katedra Organizacji Administracji Publicznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na konferencję

22 maja 2018 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja pt. "Pociąg do sprawiedliwości. Rola wymiaru sprawiedliwości w życiu społecznym". Referentami byli przedstawiciele środowiska sędziowskiego, adwokackiego oraz akademickiego.

Dr Nina Leśniak-Niedbalec została przyjęta na stanowisko członka Grupy Niezależnych Ekspertów ds. samorządu terytorialnego działającej przy Radzie Europy (GIE - Members of the group of independent experts on the European Charter of local self-government).

Dr Anna Chodorowska z Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego Została zakwalifikowana do udziału w I zimowym seminarium prawa międzynarodowego organizowanego przez Haską Akademię Prawa Międzynarodowego (Hague Academy of International Law).

Z okazji 70. rocznicy proklamowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Parlamentarzystów Polskich zorganizowały w gmachu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodową konferencję naukową.