Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. UZ dr hab. Andrzej Bisztyga był aktywnym uczestnikiem Lubuskiego Forum Edukacyjnego pt. „Oświata w dobie pandemii”, zorganizowanego w ramach Konwentu Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej „Lubuskie 2020”.

Хаб. доктор Анджей Биштыга, проф. Зеленогурского университета и хаб. доктор Иван Панкевич, проф. кафедры конституционного, европейского и международного публичного права Института правовых наук ЗУ, были приглашены к участию в организованной в режиме онлайн международной конференции «Проблемы трансформации конституционных финансовых принципов и материальных оснований местного самоуправления в условиях децентрализации публичной власти в Украине.»

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego Publicznego dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestniczył w zorganizowanej on-line konferencji „Wartości konstytucyjne jako podstawa prawna konsolidacji społeczeństwa w przezwyciężaniu globalnych wyzwań, zorganizowanej w ramach obchodów 25 - lecia uchwalenia Konstytucji Republiki Kazachstanu.

Professor of the University of Zielona Góra, dr hab Andrzej Bisztyga, referent at the Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions.

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. dr h.c. Andrzej Bisztyga, prof. UZ w tajnym głosowaniu w dniu 28 maja br przeprowadzonym przez Uczelnianą Komisję Wyborczą, której przewodniczy dr hab. Anna Staniuk, prof. UZ, został wybrany Przewodniczącym Kolegium Elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prof. A. Bisztyga będzie sprawował tę funkcję w kadencji 2020- 2024.

Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga jest Autorem licznych opinii i stanowisk dla organów i instytucji państwowych. Podziękowania za jego doradczą aktywność napłynęły do Instytutu z Senatu RP od senatora dr Piotra Zientarskiego - Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej kilku kadencji.

26 stycznia br w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbyła się uroczystość zakończenia misji dyplomatycznej i pożegnania Ambasadora RK w Warszawie Margułana Baimukhana, który został powołany na funkcję Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu.