DJ-MediaTools

Wydziałowy etap III ogólnopolskiego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym

W dniu 18 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i…

Sprawozdanie z konferencji

W dniu 4 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i…

Warsztaty i prezentacja KSAP

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie…

Międzynarodowa współpraca z Zrzeszeniem Prawników Polskich

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz…

XXIX IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Podziękowanie za udzielenie wsparcia w staraniach o zachowanie autonomii Wydziału

W imieniu Rady Wydziału Prawa i Administracji…

5 urodziny Wydziału Prawa i Administracji

Mamy zaszczyt poinformować, że dokładnie 5 lat…

Konferencja  naukowa pt. Demokratyczne wybory. Prawo, standardy, gwarancje, praktyka

W dniach 26 – 27 lutego 2019 r. Kierownik Katedry…

prof. Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Radosław Koper

W dniach 4 i 5 marca 2019 r. mieliśmy zaszczyt…

Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce

Szanowni Państwo,
Katedra Prawa Cywilnego,

XXVIII IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Seminarium poświęcone problematyce gromadzenia dowodów w procesie karnym

Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz…

Ochrona praw człowieka w procesie karnym

Dziekan WPiA Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz…

Uchwała wyrażająca stanowisko w sprawie sposobu i zakresu wdrażania Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

W związku z przedłożoną przez Władze Uniwersytetu…

Iura privata in comparatione - sprawozdanie

Europejska komparatystyka prawa prywatnego