DJ-MediaTools

Konkurs krasomówczy dla studentów trzeciego roku prawa Wydziału Prawa i Administracji UZ

W dniu 15 maja 2019 r. w Sądzie Okręgowym w Zielonej…

Arkadiusz Wudarski powołany do kuratorium Instytutu Badawczego (FOWI)  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu

Uprzejmie informujemy, że profesor A. Wudarski…

XXX IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Profesor A. Wudarski w Kolegium Redakcyjnym Kwartalnika „Studia Prawnicze”

Uprzejmie informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Nauk…

Wydziałowy etap III ogólnopolskiego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym

W dniu 18 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i…

Sprawozdanie z konferencji

W dniu 4 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa i…

Międzynarodowa współpraca z Zrzeszeniem Prawników Polskich

Katedra Prawa Cywilnego, Postępowania Cywilnego oraz…

XXIX IUS PRIVATUM

Szanowni Członkowie Rady Wydziału, Członkowie…

Problemy dowodowego postępowania cywilnego w teorii i praktyce

Szanowni Państwo,
Katedra Prawa Cywilnego,