kpk-medalrp-01
Senator Kazimierz Kleina wręcza prof. Andrzejowi Bisztydze medal Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Po prawej stronie senator dr Piotr Zientarski. Fot. Archiwum prywatne prof. A. Bisztygi.
kpk-medalrp-02

Uroczystość promocji książki. Stoją od lewej: prof. Andrzej Gorgol (kierownik Katedry Prawa Finansowego WPA UZ), prof. Andrzej Bisztyga, dr Robert Wysocki (prodziekan d/s studenckich WPA UZ).