Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ uczestnikiem      obchodów 25-lecia uchwalenia Konstytucji Republiki Kazachstanu

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i…

Congress of the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions

Professor of the University of Zielona Góra, dr hab Andrzej…

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ Przewodniczącym Kolegium Elektorów Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. dr h.c. Andrzej…

Parlamentarne podziękowania dla Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UZ

Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga jest Autorem licznych…

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ gościem Wiceministra Spraw Zagranicznych Republiki Kazachstanu

26 stycznia br w Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich w…

Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ profesorem wizytującym w Ukraińskim Wolnym Uniwersytecie w Monachium

Dr hab. Iwan Pankiewicz, prof. UZ z Katedry Prawa…

Doktorat Honoris Causa Akademii w Łucku dla prof. Andrzeja Bisztygi

Kierownikowi Katedry Prawa Konstytucyjnego WPiA UZ dr hab.

Prof. A.Bisztyga i Prof. I.Pankiewicz gośćmi Instytutu Prawa Uniwersytetu w Równem, Ukraina

Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego prof. Andrzej Bisztyga…

Konstytucjonaliści uczestnikami forum ekspertów na Uniwersytecie Lwowskim

Pracownicy Katedry Prawa Konstytucyjnego, a to jej Kierownik dr…