Profesorowie Uniwersytetu Zielonogórskiego w debacie o Konstytucji 3 maja

Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych UZ dr hab. Andrzej Bisztyga,

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Reforma Konstytucyjna w Ukrainie: doświadczenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej”

Prof. Andrzej Bisztyga oraz prof. Iwan Pankiewicz z Katedry…

Międzynarodowa Konferencja nt. „Konstytucja Ukrainy: aksjologiczny wymiar 25-letniego doświadczenia tworzenia państwa i prawa”

Pracownicy Katery Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i…

Zjazd LXIII Katedr Prawa i Zakładów Prawa Konstytucyjnego

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ - Kierownik Katedry Prawa…

Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Rok pandemii - wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy”.

Wykładowcy Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu…

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ został powołany na funkcję eksperta Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ został powołany na funkcję

Konferencja naukowa pt. „Aktualne zagadnienia prawa współczesnego: ukraińskie realia a doświadczenie zagraniczne”

W dniu 14 maja 2021 r. w Instytucie Prawa Narodowego…

Konferencja poświęcona pamięci dra Macieja Kłodawskiego

Dyrektor INP UZ prof. Andrzej Bisztyga wziął udział w…

Pracownicy INP UZ uczestnikami międzynarodowej konferencji nt. ochrony praw człowieka w czasie pandemicznych wyzwań

W dniach 26-27 kwietnia 2021 r. z okazji 55. rocznicy…